Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Roma-stratégiáról vitáztak az EP-ben

Roma-stratégiáról vitáztak az EP-ben

2011. 03. 09.

A Roma-stratégia vitájában Gál Kinga néppárti képviselő is felszólalt. Felszólalásában a roma gyermekekre, és jogaik védelmére összpontosított. A Képviselő hangsúlyozta, hogy "minden gyermeknek gyakorlatban is biztosítani kell ma Európában az egyenlő esélyeket, valamint a felemelkedés lehetőségét. Esélyt kell biztosítani a testi és szellemi fejlődésre, ami a napi meleg ételtől az oktatáshoz való jogig terjed." Ezzel összefüggésben beszédében a jogok mellett, a kötelességek és felelősségek fontosságát is kiemelte, amely nem csak az állam, hanem a szülők oldalán is meg kell jelenjen. A képviselő végül a gyermekszegénység elleni küzdelem fontosságát emelte ki, amelyben a roma stratégiának is jelentős szerepe lehet a jövőben.

A felszólalás teljes szövege alább olvasható.

Tisztelte Elnök úr, Képviselő társaim!

Gratulálok Járóka Líviának a kiváló jelentéséhez, illetve mindahhoz a munkához, amelyet 2004 óta következetesen folytat az európai roma közösségek védelmében.
 
Én a mai vitát a gyermekek szemszögéből ragadnám meg:
 
Minden gyermeknek gyakorlatban is biztosítani kell ma Európában az esélyekhez, a felemelkedéshez való hozzáférést, legyen az egy többségi közösséghez tartozó, vagy éppen egy kisebbségi közösséghez tartozó gyermek. Jelenti ez, hogy esélyt kapjon a minden gyermek a testi és szellemi fejlődéshez, ami a napi meleg ételtől az oktatáshoz való jogig terjed. Ez ami ma természetes jogként kellene megjelenjen a gyermek, így a Roma gyermek oldalán, az a másik oldalon az állam és a szülő kötelességeként és felelősségeként kell megjelenjen.
 
Ma a mélyszegénységben, halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekek aránya uniós szinten 19% és ezen gyermekek nagy száma Roma. Egy uniós szintű roma stratégiának erre is megfelelő hangsúlyt kell fektetnie, éppen a Járóka-jelentést is alapul véve. Például krízis térképek révén erősíteni lehetne a tagállami és társadalmi összefogást, bátoríthatnak helyi kezdeményezéseket. Be kell bizonyítanunk hogy lehetséges a kreatív gondolkodás, a szemléletváltás a környezetünkben.

Üdvözlöm, hogy a magyar elnökség egyik legfőbb prioritásaként kezeli egy uniós Roma stratégia kialakítását, és ebben szorosan együttműködik Járóka Líviával."

A felszólalásról készült videó ITT érhető el.