Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Plenáris vita az „e-igazságszolgáltatásról”

Plenáris vita az „e-igazságszolgáltatásról”

2013. 10. 22.

"Az Eurobaromert adatai azt mutatják, hogy az uniós lakosságnak több mint 70%-a gondolja azt: szüksége lenne tovább információra a határon átnyúló igazságszolgáltatás tekintetében.
 
Ezért úgy gondolom, hogy az „e-igazságszolgáltatás” egy olyan közösségi kezdeményezés kell legyen, amely állampolgáraink számára hozzáadott értéket jelent.  Polgárainknak a határokon átnyúló élethelyzeteknek, családoknak, munkavégzésnek köszönhetően bármikor szükségük lehet más tagállambeli bírósági, vagy közigazgatási eljárásokról szóló gyors és könnyen hozzáférhető információkra, formanyomtatványokra, eljárási ismeretekre.
 
Az "e-igazságszolgáltatás" célja egy lehet csak, hogy csökkenjen a határokon átnyúló bürokrácia, csökkenjenek az eljárási költségek is. Ugyanakkor fontosnak tartom az „önkéntesség” hangsúlyozását is. Hiszen az egyes tagállamokban lehetnek olyan jogi szakterületek, ahol nem szerencsés fejlesztési kötelezettség róni a tagállamokra. Fejlesztések előtt fontos felmérni a felhasználók és a jogalkalmazók valós szükségleteit.
 
Az e-igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó projektek finanszírozásának kérdése tekintetében lényeges, hogy a tagállamok számára elérhető legyen pénzügyi támogatás abban az esetben is, amikor egy adott tagország nemzeti fejlesztést kell elvégezzen, hogy megfeleljen az uniós elvárásának. Véleményem szerint koordinációra van szükség a jogalkotói munka, a megfelelő finanszírozási eszköz és az e-Justice projektek indítása között.
 
Továbbá úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a jövőbeni "e-Justice munka" kiterjedne a bírói és közigazgatási kar képzésére vonatkozó e-learning anyagok fejlesztésére és azok terjesztésére is.
 
Az Európai Parlament örömmel működik közre e tekintetben a Tanáccsal és Bizottsággal.
"