Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

„Nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük!”

„Nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük!”

2010. 05. 06.

Gál Kinga fideszes képviselő beszéde elején emlékeztetett, hogy a Lisszaboni Szerződés kötelezi az Európai Uniót az Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásra, ezért a cél a csatlakozás minél sikeresebb megvalósítása. A képviselő felhívta a figyelmet a december óta kötelező erővel bíró Alapvető Jogok Kartájára is, amely ma az egyik leghaladóbb szellemű dokumentum az alapvető jogok területén, így ez kiegészíti a Konvenciót. A Konvenció pedig megerősíti a Kartát.

A múlt héten az illetékes szakbizottságban egyhangúan elfogadott jelentésében Gál Kinga nyomatékosította, hogy a csatlakozás az Unió polgárainak a jogaik érvényesítésére szolgáló további jogorvoslati eszközt biztosít. Nevezetesen azt a lehetőséget, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) panaszt tegyenek az Európai Unió valamely intézményének vagy az uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam olyan intézkedésével vagy azok elmulasztásával kapcsolatban, amelyekre az egyezmény hatálya is kiterjed. Annak érdekében, hogy ez valóban megvalósulhasson, a képviselő arra kérte a Tanácsot és a Bizottságot, hogy "a tárgyalások során mindent tegyenek meg, hogy a közelgő csatlakozás valóban hozzáadott értéket jelenthessen az Unió állampolgárai számára, anélkül, hogy mindeközben túlzott elvárásokat gerjesszenek."

A mandátum tartalmával összefüggésben három részletre hívta fel a figyelmet a képviselő: így a strasbourgi és a luxemburgi bíróság közti viszonyra, a belső jogorvoslat teljes kimerítésének feltételére, illetve annak figyelembe vételére, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság működésének reformja egybe esik az Unió Egyezményhez való csatlakozásával.

Beszéde végén Gál Kinga arra figyelmeztetett: "A csatlakozása nem veszélyeztetheti azt, ami már működik az emberi jogaink érvényesítésének területén. A csatlakozás csakis akkor lesz sikeres, ha valóban erősíti az eddig is működő intézményeket. Vigyázzunk arra, hogy ezt ne veszélyeztessük, és hogy a nagy lelkesedésben nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük."

Háttér:

Az Európai Emberi Jogi Egyezményt 1950-ben, idén 60 éve fogadta el az Európa Tanács. Az Európai Uniót a december óta hatályban lévő Lisszaboni Szerződés már kötelezi az Egyezményhez való csatlakozásra. Az Európa Tanáccsal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a Bizottság által márciusban készített mandátum-tervezet végleges tartalmáról a Tanács döntést hozzon. A Parlament által készített jelentés és vélemények a mandátum véglegesítéséhez és tárgyalások sikeréhez járulhatnak hozzá.