Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Felszólalás az EP plenáris ülésén a Benes dekrétumok szlovákiai megerősítése kapcsán

Felszólalás az EP plenáris ülésén a Benes dekrétumok szlovákiai megerősítése kapcsán

2007. 09. 24.

"Tisztelt Elnök úr, tisztelt Képviselőtársaim!

 

Az Európai Unió hitelességét veszélyezteti, ha eltűri az alapelveit és értékeit kikezdő politikai lépéseket. Az alapvető emberi jogaink, emberi méltóságunk terhére elkövetett bármilyen politikai megnyilvánulás nem lehet egy tagállam belügye, annak árnyéka az Unió minden polgárára kihat.

A Szlovák Parlament, kormányon lévő szélsőséges pártjának kezdeményezésére, olyan határozatot fogadott el, mely politikailag megerősíti az 1946-ban hozott Benes dekrétumokat. A száznál is több dekrétum közül 13 olyan, jogilag ma is érvényes dokumentum, amelyik egyértelműen a kollektív bűnösség alapján bünteti a magyar és német kisebbséget az akkori Csehszlovákia területén. A pénteki határozattal ez a 13 dekrétum is politikai megerősítést nyert, noha közösségek teljes jogfosztásához, vagyonfosztásához, kitelepítéséhez – emberek lelki és fizikai megalázásához – vezetett.

 

A dekrétumok azóta is jogilag érvényesek, az akkor keletkezett diszkriminatív helyzetet ezen közösségekre nézve azóta sem orvosolták. A jogilag érvényes dekrétumok mostani politikai megerősítése tehát egyetlen célt szolgálhat, az együtt élő közösség megfélemlítését, újabb megalázását politikai eszközökkel. Mi másért váltak ezek hirtelen aktuálissá?

 

A mi Európánkban ezek a politikai játékok nem fogadhatóak el 2007- ben. Közösen kell tennünk ellene, hogy a kollektív bűnösséget felemlegető elvek, közösségeket megalázni szándékozó politikák ne legyenek szalonképesek európai közös otthonunkban. Mi más európai XXI századért cselekszünk."