Kisebbségvédelem

Tanácskozás a kisebbségekért

Tanácskozás a kisebbségekért

2006. 04. 03.

Beszámolt arról a kiemelt figyelemről és megértésről, amit a kisebbségi nyelvek iránt  érez és konkrét projektek formájában tenni igyekszik, az oktatástól az idegen nyelvek oktatásán át az élethosszig tartó tanulásig. Véleménye szerint a multikulturális megközelítést az interkulturális megközelítésnek kell felváltania, ami a kölcsönös tiszteleten alapulva hozzájárul Európa sokszínűségéhez. Ezért nyilvánította az Európai Bizottság 2008-as évet a kultúrák közötti párbeszéd évének. Mint a Kultúrák Közötti Párbeszéd 2008-as Évének parlamenti jelentés véleményezője hozzászólásában felhívta a figyelmet az Európa Tanács Nyelvi Chartájának a tagállamok általi ratifikálásának és alkalmazására fontosságára. A biztos igen válasza mellett az erről szóló április végén megrendezendő konferenciára hívta fel a figyelmet. Gál Kinga szintén felvetette az oktatás fontosságát. Véleményének kifejtésén túl Gál Kinga képviselő rákérdezett, hogy a biztos egyetért-e az oktatás fontosságára, ezen belül is a középiskolai illetve felsőfokú anyanyelvi oktatás és az Európa Tanács ajánlásának érvényre juttatásában. Jan Fiegel válaszában, egyetértve a képviselőasszonnyal, ismételen a Charta mielőbbi -az összes tagország által történő- elfogadását hangsúlyozta.

" A Nyelvi Charta teljes körű elfogadásához ilyen és ehhez hasonló szakmai tanácskozásokon keresztül juthatunk el. Fontos, hogy az európai politika szereplői megfelelő súllyal tudják véleményüket a hazai döntéshozók előtt is képviselni ."- mondta Gál Kinga képviselőasszony."