Nemzeti érdekérvényesítés

Szabadság Kör – Alakuló Nyilatkozat

Szabadság Kör – Alakuló Nyilatkozat

2007. 09. 30.

A Szabadság Kör civil személyek, közéleti személyiségek, politikusok kötöttségektől mentes tömörülése, amely a szabadságjogokat Magyarországon ért támadásokra tekintettel, a szabadságjogok következetes, megalkuvás nélküli politikai képviseletét tűzte zászlajára. A Kör megalakulásával fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy veszélyben vannak alapjogaink. A Kör tagjai szabadság iránt elkötelezett polgárok.

Az emberi jogi és közjogi állapotok – a rendszerváltozás vívmányaként – az elmúlt évig alapvetően rendezettek voltak hazánkban. Ma azonban azt látjuk, hogy a Kormánytól a hatalmi ágak rendszerén keresztül elválasztott jogállami intézmények függetlensége, és általában a szabadságjogok, a rendszerváltás óta soha nem látott mértékben veszélyben vannak. A Kormány – egy európai demokráciához méltatlan módon – gyakorlattá tette a független intézmények és állampolgárok elleni törvénysértéseket. Ennek voltunk tanúi a tavaly őszi súlyosan törvénysértő rendőrségi fellépés és eljárások esetében is. A köztársasági elnök ezért fejezte ki aggodalmát.

Az állami szervek – különösen a Kormány – gyakran nem látják el feladataikat, és nem nyújtanak védelmet a kiszolgáltatott állampolgároknak. A sajtó, a jogvédő szervezetek, a civil szervezetek és a közvélemény pedig sokszor nem tudták, vagy nem is kívánták következetesen ellátni demokratikus ellenőrző szerepüket. Mi, a jogállam iránt, az emberi méltóság és szabadság ügyében következetesen elkötelezett magyar állampolgárok úgy látjuk, hogy a szabadságjogok védelme ma gyakran képviselet nélkül marad Magyarországon.

A Kör tagjai szerint a szabadelvű demokrácia mára bajba került Magyarországon, ezért a szabadságjogok védelme hazánkban jóval határozottabb képviseletre szorul. Mi erre kötöttünk formalitások nélküli szövetséget egymással. Ennek érdekében kívánunk fellépni a magunk eszközeivel, tudásával és elkötelezettségével. A Kör fontos ügyekben kíván megszólalni, javaslatokat tenni.

Arra törekszünk, hogy az Európai Unió-tag Magyarországon visszaálljanak a rendezett közjogi állapotok, a szabadságjogok tisztelete elfogadottá váljon, és az azokat érő populista kormányzati támadásokkal szemben a közvélemény és a civil társadalom végre határozottan legyen képes felvenni a harcot. Hozzá kívánunk járulni, hogy a jogsértések minél szélesebb körben ismertté váljanak. Nagyra értékeljük azokat a személyeket, szervezeteket, akik és amelyek a szabadságjogok védelmében megszólaltak, felléptek.

Fontos célunk, hogy a magyar közvélemény a mainál érzékenyebben reagáljon a sérelmekre. Tevékenységünkkel elő kívánjuk segíteni, hogy a magyar polgárok bátran kiálljanak saját véleményükért, vállaljanak felelősséget a szabadságért. A Kör tagjainak egyértelmű törekvése az állampolgári öntudat és a civil társadalom megerősítése, fellépés a törvénysértő cselekményekkel szemben.

Felhívjuk a jogállamiság biztosítékát jelentő független intézményeket, különösen a jogvédő feladatokat is ellátni hivatott sajtót, hogy álljanak ki a szabadság ügye mellett. Civil tömörülésként minden olyan szervezettel és személlyel együtt kívánunk működni, amelyek osztják elveinket és értékeinket.

Kelt, Budapest, 2007. szeptembere

Balog Zoltán (teológus, politikus)
Borókai Gábor (újságíró)
Elek István (közíró)
Gál Kinga (jogász, politikus)
Gulyás Gergely (jogász)
Győri Enikő (volt nagykövet, tanácsadó)
Gyürk András (politikus)
Hammerstein Judit (tanácsadó)
Hankiss Ágnes (író, pszichológus)

Hegedűs Zsuzsa (szociológus)
Hidvéghi Balázs (politikai tanácsadó)
Holbok Sándor (jogász)
Manchin Róbert ( alpolgármester)
Őry Csaba (jogász, politikus)
Panyi Miklós (joghallgató)
Pap Csaba (joghallgató)
Szájer József (jogász, politikus)
Torda Eszter (jogász, tanácsadó)