Külpolitika

Strasbourgi vita Macedóniáról

Strasbourgi vita Macedóniáról

2012. 03. 14.

Gál Kinga írásban leadott hozzászólása alább olvasható:

"Nagy örömömre szolgál, hogy a Howitt képviselő társunk által előkészített határozattervezet hangsúlyos módon foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a macedóniai nemzetek békés együttélése vagy a nemzeti kisebbségek helyzete. 

A szövegben külön rész tárgyalja a 10 évvel ezelőtt aláírt, a nemzeti identitás kölcsönös tiszteletének elvére épülő Ohridi Egyezmény jelentőségét, amely megteremtette az interetnikus konfliktusok megoldásának alapját. A törvények, melyek az Egyezmény szellemében elfogadásra és módosításra kerültek, üdvözlendőek. Viszont amint már más felszólalásaim alkalmával is hangsúlyoztam, minden törvény annyit ér, amennyit a gyakorlatba ültetés folyamán valóban megvalósítanak belőle.

A békés együttélés alapfeltétele a felnövő generáció megfelelő nevelése, a szomszédok iránti érzékenység és pozitív viszonyulás elősegítése. Az ilyen szellemben felnövő új generáció a kulcsa a független és nyitott multikulturális civil társadalom létrejöttének. Biztosítani kell, hogy minden gyermek a saját anyanyelvén, megfelelő tankönyvekből tanulhasson. De legalább ennyire fontos, hogy a saját nyelve és kultúrája mellett már életének korai éveiben megismerje a vele tradicionálisan együtt élő társai nyelvét, kultúráját, történelmét. A Csatlakozás Előtti Támogatási Eszközből hangsúlyozott módon kéne ilyen jellegű, a kölcsönös megértést előmozdító projekteket, valamint a már meglévő civil szervezeteket támogatni. A szomszédos nemzetek közötti megértés és a jó szomszédi viszony kialakításának egyik eszköze lehet továbbá az együtt élő népek szakértőiből álló történelmi bizottság létrehozása is. Mindez a nemzetiségi alapon való megkülönböztetés megelőzéséhez, egymás elfogadásához, valamint az etnikai identitás felvállalásához vezet."