Külpolitika

Sikeres módosítók külügyi jelentésekhez

Sikeres módosítók külügyi jelentésekhez

2012. 07. 10.

Gál Kinga néppárti képviselő számos módosító indítványt adott be annak a pénzügyi eszköznek a szabályozásáról szóló jelentéshez, melynek célja az emberi jogok érvényesülésének előmozdítása harmadik országokban. A módosításoknak köszönhetően az eszköz által támogatható intézkedések sora kibővült a nemzeti kisebbségek jogait védő, illetve a többség-kisebbség békés együttélésének előmozdítására irányuló civil szervezetek munkájának finanszírozási lehetőségével is. Ugyanakkor a szabályozásban külön kitétel hangsúlyozza immár, hogy ezen pénzügyi eszköz gyakorlatba ültetése során elengedhetetlen a szoros együttműködés az EU delegációival, valamint a közeljövőben kinevezésre kerülő európai uniós emberi jogi különleges képviselővel is.

A Külügyi Bizottság ugyanazon ülésszakán szavazott a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről is. A Gál Kinga által benyújtott módosítók, melyek a kisebbségek jogainak védelmének megerősítésére irányultak, ezen szavazáson is elfogadásra kerültek. További eredménynek tekinthető, hogy a szövegbe bekerült egy külön bekezdés, mely az észak-kóreai munka- és politikai fogoly-táborokban végbemenő súlyos emberi jogsértésekre hívja fel a figyelmet. A jelentés szövege ilyen módon felkéri az Unió illetékes szerveit, hogy fokozottan figyeljenek erre a régióra és nyújtsanak megfelelő támogatást és segítséget az áldozatoknak.