Külpolitika

Sikeres módosító indítványok Románia ügyében

Sikeres módosító indítványok Románia ügyében

2005. 03. 30.

Két jelentésről-mind Románia, mind Bulgária esetében – ma szavazott a Külügyi Bizottság.  Az egyik az a szöveg, amely a novemberihez hasonlóan – noha  rövidebben – egy általános képet kíván adni Romániáról. Ehhez nyújtott be módosító indítványt  Gál Kinga képviselő asszony többek között környezetvédelem (vizek tisztasága, Verespatak) és a magyar kisebbség védelme tárgyában, amelyek lényeges elemeit el is fogadták. Így például kompromisszumos módosítóként átment az a javaslat, hogy a kisebbségek helyzetének általános javítása terén kiegészítő intézkedéseket kell tenni a magyar kisebbség védelmének érdekében a szubszidiaritás és önkormányzatiság elveinek tiszteletben tartásával.

A második, rövidebb jelentés, amely  szorosan épül az előzőre, a Parlament felhatalmazásának megadása a csatlakozási szerzodés aláírásához. Itt  a lényeges kérdés, hogy az adott helyzetben az Európai Parlament még kifejthesse a véleményét, szava lehessen a védzáradék életbe léptetésének felvetésénél, tehát a csatlakozás elhalasztásánál – ha Románia nem tudja teljesíteni a vállalásait.

 

Forrás: EPP-ED sajtóosztály