Külpolitika

Román kirakatpolitika a magyar kisebbség ügyében is?!

Román kirakatpolitika a magyar kisebbség ügyében is?!

2005. 12. 15.

Az eredetileg magyar kisebbséggel nem foglalkozó jelentés főként Gál Kinga néppárti képviselő módosító javaslatainak köszönhetően – a megtévesztő, kemény román nyomás ellenére – konkrét, kézzel fogható lépéseket sürget a romániai magyar közösség teljes körű, román állam által finanszírozott felsőoktatása, az ingatlanok visszaszolgáltatása, a diszkrimináció megszüntetése, az igazságszolgáltatás függetlensége, valamint a szubszidiaritás elveinek teljesítése terén.  

Az önkormányzatiság alapelvének betartása a romániai magyar kisebbség esetében – amelyet sikerült az áprilisi határozatban és a mostani határozat-tervezetben elfogadtatni – most szocialista és liberális nyomásra, csak nagyon kevés hiányzó szavazat miatt került ki a végleges szövegből.  Annak ellenére, hogy számos nemzetközi és erdélyi magyar szervezet, ifjúsági szervezetek, erdélyi egyetemi tanárok, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács levélben kérte az összes európai parlamenti képviselőt a már egyszer jóváhagyott európai elvekhez, a szubszidiaritás és önkormányzatiság elvéhez való ragaszkodásra.

 Az önkormányzatiságot a kulturális autonómiával felcserélő szöveg a román kormány utolsó pillanatig tartó félrevezető lobbijának tudható be, miközben Bukarestben éppen a kulturális autonómia lényege ellen egyeztetnek a kormánypártok. "Emiatt a kirakatjáték miatt és a magyar közösség számára oly fontos önkormányzatiság elvének törlése miatt a Magyar Néppárti Delegáció nem szavazta meg a határozatot" mondta el Gál Kinga képviselőasszony.  Sajnálatos módon a magyar szocialista képviselők csak kis számban vettek részt a szavazáson.

"Az elmúlt hetekben újra tanúi lehettünk a román kirakatpolitikának: egyet mondanak Európának – mást tesznek otthon. Vajon nem ugyanez a kirakatpolitika érvényesül más területeken is: a romák, a környezetvédelem, a tulajdon visszaszolgáltatása, a korrupció kérdéseiben?!" – hangzott el Gál Kinga részéről a plenáris vitában, aki bízik benne, hogy a következő Romániáról szóló határozatba újra visszakerül ez az alapelv.