Kisebbségvédelem

Következetes kiállást a kisebbségi jogok mellett Ukrajnával szemben is!

Következetes kiállást a kisebbségi jogok mellett Ukrajnával szemben is!

2010. 02. 10.

Gál Kinga néppárti politikus azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy az Ukrajnával való kapcsolataiban következetesen és precízen álljon ki a nemzeti kisebbségek jogaiért. Ezek az elvárárások pedig térjenek ki a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz való jogára is, amely a nemzeti közösségek fennmaradásának egyik legalapvetőbb feltétele.

"Az Európai Uniónak igenis van lehetősége – és ezt az egyes új tagállamok esete is jól bizonyítja -, hogy befolyásolja a társult országok nemzeti kisebbségeire vonatkozó szabályozásait, és ezáltal harmadik országokban is erősítse az Unió alapvető értékeit" – fogalmazott a fideszes képviselő.
 
Gál Kinga még múlt év novemberében intézett írásbeli kérdést a Bizottsághoz az ukrán oktatási rendszerrel kapcsolatban, amely hátrányosan érintette a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatát. Ezek az elmúlt évben elfogadott intézkedések az addigihoz képest visszalépést jelentettek Ukrajnában.
 
A képviselő kérdésére most érkezett válasz a Bizottságtól. A válasz kiemeli, az Európai Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az Ukrajnával jövőben kötendő társulási megállapodás a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását erősítő rendelkezéseket is tartalmazzon.

A válasz szerint továbbá: "a magyar nyelvű oktatás konkrét esetében a Bizottság a helyszínen megbizonyosodott arról, hogy az állampolgárok számos kérelmet intéztek az ukrán oktatási minisztériumhoz a nemzeti kisebbségek nyelvein oktató iskolák tankönyvekkel való ellátásával kapcsolatban. A minisztérium közölte, hogy a tankönyveket 2010-ben, mint ahogy a korábbi években is, pályázati felhívás alapján rendelik majd meg. A minisztérium a 2010. évi költségvetés-tervezetben már meg is állapított egy keretösszeget a tankönyvek nemzeti kisebbségi nyelveken történő kiadására. A Bizottság tudomásul vette a 461 (2008). számú miniszteri rendelet és az 1033 (2009). számú határozat tartalmát, valamint az iskolai záróvizsgákkal kapcsolatos új előírásokat, és a továbbiakban is nyomon fogja követni a helyzet alakulását."