Kisebbségvédelem

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a sportesemények közvetítésének területalapú korlátozása tárgyában

2016. 10. 14.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-004946/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke

Deli Andor (PPE), Bocskor Andrea(PPE), Csáky Pál(PPE), Deutsch Tamás(PPE), Gál Kinga(PPE), Gáll-Pelcz Ildikó (PPE), Sógor Csaba(PPE), Szájer József(PPE) és Gyürk András(PPE)
Tárgy: A sportesemények közvetítésének területalapú korlátozása

A 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság újra aktuálissá teszi a digitális tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásának kérdését. Az egységes digitális tartalmak piacának korlátozására irányuló gyakorlat kézenfekvő bizonyítéka a sport- és más élő események közvetítésének területalapú korlátozása.

A Bizottság 2016. május 25-i rendeletjavaslatának (COM (2016) 289 final 2016/0152 (COD) célja a területalapú diszkrimináció megszüntetése az elektronikus kereskedelem területén, viszont a problémakör más aspektusai továbbra is megoldásra várnak. A teljes szabályozás hiánya kérdésessé teszi többek között a nyelvi jogok gyakorlását is, hiszen a digitális tartalmak elsősorban az adott tagállam nyelvén elérhetőek, így az ott élő kisebbségek nem tudják a sport- és más eseményeket anyanyelvükön követni.

Figyelembe véve azt, hogy az Európai Unióban több mint 60 regionális és kisebbségi nyelv létezik, amelyeket közel 40 millióan beszélnek, továbbá hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájában kiemelt védelmet élvez az egyenlőség, a megkülönböztetés tilalma és nyelvi sokféleség, kérdeznénk a Bizottságot:

1.    Mikor és milyen lépéseket kíván a Bizottság tenni a sportesemény-közvetítések területi korlátozásának feloldása érdekében?

2.    A digitális tartalmakhoz való szabad hozzáférés mely aspektusaival szándékozik a Bizottság a közeljövőben foglalkozni?

3.    Hogyan lehetne a leghatékonyabb módon biztosítani a regionális és kisebbségi nyelvek tiszteletben tartását a digitális tartalmakhoz való hozzáférés tekintetében?

……………
HU
E-004946/2016
Günther Oettinger válasza
a Bizottság nevében
(14.10.2016)

A Bizottság osztja azt a nézetet, miszerint a televízió- és rádióműsorok – ideértve a sportközvetítéseket is – fontos eszközei a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdításának.

2015. május 6-i digitális egységes piaci stratégiájának megvalósítása érdekében – a folyamat első lépéseként – a Bizottság 2015. december 9-én rendeletjavaslatot fogadott el az online tartalomszolgáltatások, köztük a sporttal kapcsolatos tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról. Elfogadását követően a rendelet lehetővé fogja tenni a fogyasztók számára, hogy azokat a tartalomszolgáltatásokat, amelyekhez jogszerűen hozzáférnek a lakóhelyük szerinti tagállamban, akkor is igénybe vehessék, ha ideiglenes jelleggel más uniós tagállamban tartózkodnak.

2016. szeptember 14-én a Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el a televíziós és rádiós műsorok határokon átnyúló internetes terjesztésének előmozdítása céljából. Különösen fontos megemlíteni, hogy a javaslat szabályokat állapít meg a szerzői jogi engedélyeztetés megkönnyítése céljából a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint a televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésének egyes típusaira vonatkozóan. A javaslat hatálya a televízióban és rádióban sugárzott sportműsorok továbbközvetítésére és az ilyen műsorok műsorszolgáltatók által történő online közvetítésére olyan mértékben terjed ki, amilyen mértékben az érintett tartalmakat szerzői jog védi.

A Bizottság 2015. december 9-i közleménye kimondja, hogy a végcélt az jelenti, hogy Európa-szerte teljes és határokon átívelő hozzáférést kell biztosítani az összes tartalomtípushoz. A közleményben foglaltaknak megfelelően ugyanakkor a Bizottság azt vallja, hogy a végcéllal megegyező súllyal kell latba esnie annak, hogy a piacok képesek legyenek gyorsan reagálni a jogszabályi és a szakpolitikai változásokra, és hogy életképes finanszírozási modellek álljanak azok rendelkezésére, akik elsődlegesen felelősek a tartalmak létrehozásáért.

Az audiovizuális szolgáltatások, köztük a sportközvetítések nem tartoznak a Bizottság által 2016. május 25-én elfogadott, területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendeletjavaslat hatálya alá.