Hírek

Felszólalás a 29. ACP-EU Parlamenti Közgyűlésen

Felszólalás a 29. ACP-EU Parlamenti Közgyűlésen

2015. 06. 17.

Nagy a felelősségünk az emberi élet és az emberi jogok védelme iránt szerte a világon.
 
Tisztelt Kollégák!
 
Engedjék meg, hogy gratuláljak Toure és Stier uraknak ahhoz a jelentéshez, amelyet együtt készítettek és amely az összes lényeges kérdést érinti. Mivel jelentős a felelősségünk az emberi élet védelmében, nem használhatjuk a kulturális sokszínűséget kifogásként az  élet elleni erőszakra. A kulturális sokféleség elfogadás és tisztelete viszont fontos eszköz az emberek védelmére mindenhol a világon.
 
Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet arra a három veszélyeztetett csoportra, akik erősítik a kulturális sokszínűséget és akiknek a jogai a legnagyobb veszélyben vannak.
A kulturális jogok és az anyanyelv elidegeníthetetlen részei az emberi önazonosságnak, és ezeknek a tényezőknek a szerepe még fokozottabb akkor, amikor etnikai, nemzeti és nyelvi kisebbségekről beszélünk. Ezek a kisebbségek hozzájárulnak a kulturális sokszínűséghez, amelyet meg kell óvni és úgy kell tekinteni rá, mint bármely ország és társadalom fontos alkotó elemére. Az esélyegyenlőséget a gazdaság, a társadalom, a politika és a kulturális élet minden területén biztosítani kell.
 
Az önazonosság egy másik fontos eleme a vallás. Napjainkban a legalapvetőbb emberi jogok megsértését tapasztaljuk amikor látjuk a vallási intolerancia megnyilvánulásait. Ebben az összfüggésben feltétlenül beszélnünk kell az ősi kultúrák hagyatékának lerombolásáról is. Gyors és hatékony választ kell adnunk ezekre a bűncselekményekre annak érdekében hogy elkerüljük a további pusztítást és a kulturális javak széthordását a konfliktussal érintett területekről.
 
Végül de nem utolsósorban, fel szeretném hívni a figyelmet a gyermekvédelemre és az oktatás szerepére a gyermekek hatékony megóvása érdekében. Ez a téma minden olyan jelentés részét kell hogy képezze, amely az emberi jogokat érinti. Legmagasabb szinten kell küzdenünk az alultápláltság, a gyermekek ellen elkövetett erőszak, emberrablás, katonai szolgálatba állítás és hasonló súlyos problémák ellen. A gyermekek a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportja, az ellenük elkövetett visszaélések gyakran titokban maradnak. Újra és újra szükséges hangsúlyoznunk, hogy az oktatás a legfontosabb eszköz a védelmükre és az emberi jogok megsértésének megakadályozására.