Külpolitika

Emberi jogi pénzügyi eszköz – Hallgattassék meg a Parlament is!

Emberi jogi pénzügyi eszköz – Hallgattassék meg a Parlament is!

2009. 12. 17.

A még hivatalban lévő Bizottság által kezdeményezett technikai módosításra azért van szükség, az Unió hét külkapcsolati finanszírozási eszközei között következetlenségek mutatkoznak az adókkal, vámokkal, illetékekkel és a közösségi finanszírozás egyéb terheivel kapcsolatos költségek támogathatósága terén. A jelentéstevők támogatják a Bizottság technikai módosítását, aminek következtében a harmadik országbeli NGO-k helyi adó- és egyéb terheket is elszámolhatnak a közösségi támogatásból.

A jelentésnek azonban politikai jelentősége is van, hiszen az Európai Parlamentnek lehetősége van arra, hogy a további módosítások jegyében növelje befolyását az EIDHR stratégiai terveinek kidolgozásában. Az "ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás" alkalmazását a Lisszaboni Szerződés megszünteti, és egy új, az ún. "felhatalmazáson alapuló jogi aktus" lehetőségét vezeti be. A két eszköz között nincsen egyértelmű megfeleltetés, ezért a Lisszaboni Szerződés előtt kérvényezett, de decemberi 1-jével már nem létező eljárás átmeneti nehézséget eredményez a jelentés kapcsán. A jelentéstevők ezért tárgyalási jogot kaptak a Parlament illetékes Külügyi Bizottságától, hogy a Tanács és a Bizottság illetékes szerveivel trialógust folytassanak. A másik két uniós intézmény problémásnak ítéli a Parlament azon kérését, amelyet a Parlament jogi szolgálata jogosnak tart. A tárgyalások februárban kezdődnek.

A 2006 óta létező eszköz, amely a hasonló célt szolgáló kezdeményezést (European Initiative) alakította át finanszírozási eszközzé, az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia védelmét, előmozdítását és a konfliktus-megelőzését támogatja világszerte. Az EIDHR célja az igazságszolgáltatás függetlenségének előmozdítása, a jogi és intézményi reformok támogatása és értékelése, valamint a Nemzetközi Büntetőtörvényszék erősítése is. Az eszközből továbbá választási megfigyelő küldöttségek, helyi civil szervezetek, független médiumok is támogathatók. Az anyagi keretből az Unió emberi jogi irányelvei is támogathatók, így a nők és gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a halálbüntetés, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni harc is. Az emberi jogi eszköz létrehozásának eredményeként hatékonyabbá és átláthatóbbá vált az unió külső támogatásainak rendszere. Az eszköz legfontosabb tulajdonsága, hogy abból a harmadik ország kormányának beleegyezése nélkül folyósítják a támogatást.