Kisebbségvédelem

Először járt az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa az EP Kisebbségi Munkacsoportjánál

Először járt az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa az EP Kisebbségi Munkacsoportjánál

2010. 05. 20.

A látogatás annak a jele, hogy a Kisebbségi Munkacsoport – amely nemzetközi szervezeteknek, politikai döntéshozóknak és civil szervezeteknek kíván közös fórumot teremteni és a köztük valós kapcsolattartást lehetővé tenni – egyre elismertebb szereplője a nemzeti kisebbségek védelme érdekében működő fórumoknak.

Bevezető beszédében a főbiztos emlékeztetett, fontos hogy a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek továbbra is széles jogkörökkel rendelkezzenek és a kisebbségügyi kérdéseket az illetékes országok a nemzetközi intézmények keretei között vitassák meg. Ebben a folyamatban az Európai Parlamentnek és a Kisebbségi Munkacsoportnak is erősödik a szerepe.

Knut Vollebaek felhívta a figyelmet: az Európai Uniónak nemcsak a tagság elnyeréséig kell szigorúan ellenőriznie a tagállamok kisebbségi jogi szabályozását, hanem fontos, hogy a csatlakozást követően is folyamatosan nyomon kísérjék a tagállamok jogalkalmazási gyakorlatát a kisebbségi jogok területén.

Bauer Edit felvidéki néppárti képviselő kérdésében rámutatott, hogy az utóbbi években Szlovákiában a magyar és más kisebbségeket hátrányosan érintő események következtek be, így például Malina Hedvig esete, vagy a szlovák államnyelvtörvény elfogadása és annak alkalmazása. A magyar politikus a kettős állampolgárság bevezetése miatti szlovák riogatásokkal kapcsolatos véleményéről is kérdezte a Főbiztost, nevezetesen: Robert Ficohoz hasonlóan ő is biztonsági kockázatként értékeli-e a kettős állampolgárság intézményét.

Válaszában Knut Vollebaek a kérdésre egyértelműen kijelentette, a kettős állampolgárság intézményét nem tekinti biztonsági kockázatnak, ha az nem tömeges mértékben történő útlevélkiadással jár. A szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban többször hangsúlyozta, július végén fogják megvizsgálni és értékelni annak végrehajtását.

A szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban szintén kérdést intézett a főbiztoshoz Sógor Csaba néppárti, és Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselők. Sógor Csaba felszólalásában nehezményezte, hogy a Főbiztosnak nem sikerült a kérdést megnyugtatóan rendeznie, a konfliktust feloldania. Schöpflin György fideszes politikus a Főbiztos a kolozsvári Bábeş-Bolyai Egyetemen felmerült szabálysértésekkel kapcsolatos munkájával és eredményeivel kapcsolatban érdeklődött. Az ülésen a témában felszólalt még többek között Herbert Dorfmann dél-tiroli, és Francois Alfonsi korzikai képviselők.

Gál Kinga a továbbiakban is azon dolgozik majd, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a Főbiztossal, illetve konkrét ügyekben és kérdésekben egyeztetés valósulhasson meg a fórumok között. Ezzel is döntéshozókat arra ösztönözve, hogy az említett közösségek problémai foglalkozást, megoldást igényelnek.


Knut Vollebaek 2007 júniusa óta tölti be az Európai Biztonsági es Együttműködési Szervezet Főbiztosi posztját.