Külpolitika

A Parlamentnek joga van követni a harmadik országokba irányuló pénzügyi támogatások alakulását

A Parlamentnek joga van követni a harmadik országokba irányuló pénzügyi támogatások alakulását

2010. 10. 21.

A 'Demokrácia és az Emberi Jogok Európai Eszköze' (EIDHR) az egyetlen olyan pénzügyi eszköze az Uniónak, amely az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia védelmében tevékenykedő harmadik országbeli civil szervezeteknek működését támogatja; teszi mindezt úgy, hogy a támogatás folyósításához nincsen szükség az adott ország kormányának beleegyezésére. Az eszköz kiemelkedő fontossága miatt a jelentéstevő támogatta a finanszírozási következetlenségek kiküszöbölésére szolgáló eredeti európai bizottsági kezdeményezést.
 
A tervezet tárgyalása és a szerdai plenáris vita során, képviselőtársaival egyetértésben, Gál Kinga kitartott álláspontja mellett: "A parlamentnek beleszólással kell rendelkeznie az eszköz felhasználását illetően, amikor a Bizottság meghatározza a stratégiát, illetve keretprogramot". "Az Európai Parlamentnek gyakorolnia kell a Lisszaboni Szerződés által kibővült demokratikus ellenőrzési jogát, hogy így rendszeresen ellenőrizhesse a pénzek felhasználását" – emelte ki Gál Kinga európai parlamenti képviselő. 
 
A pénzügyi eszközök kérdéséről a képviselők tovább tárgyalnak a Bizottság és a Tanács képviselőivel, és az ügy várhatóan egy-két hónapon belül második olvasatban visszakerül a Parlament elé.
 
 
A felszólalás teljes szövege alább olvasható:
 
Tisztelt Elnök úr, a pénzügyi eszközökért felelős jelentéstevő kollégák, kedves képviselőtársak!
 
A "Demokrácia és az Emberi Jogok Európai (pénzügyi) Eszköze", az EIDHR az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia védelmét, előmozdítását és a konfliktus-megelőzését támogatja világszerte. Ezen eszközzel támogathatók továbbá az Unió emberi jogi irányelvei is, így a nők és gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a halálbüntetés, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni harc is. Az EIDHR haszonélvezői olyan civil szervezetek, amelyek harmadik országokban tevékenykednek – ezekért a célokért.
 
Az EIDHR pénzügyi eszköz nagy előnye – a többi földrajzi eszközzel ellentétben -, hogy a támogatott ország kormányának beleegyezésére nincsen szükség a támogatás folyósításához. Ezért szerepe kiemelkedő fontosságú.
 
Az Európai Bizottság eredeti – közel másfél évvel ezelőtti – kezdeményezése egy olyan technikai módosítást javasolt, amely az Unió hét külkapcsolati finanszírozási eszköze közötti következetlenségek kiküszöbölésére szolgált. Mivel az EIDHR esetében nem volt lehetőség az általános forgalmi adó terheivel kapcsolatos költségek közösségi keretből való finanszírozására.  
 
E szabályozás haladéktalan módosítására változatlanul nagy szükség van – mivel a jelenleg hatályban lévő szigorú keretek megnehezítik a harmadik országbeli civil szervezetek működését. Ezen civil szervezeteknek kulcsfontosságú szerepük van az emberi jogok előmozdításában, továbbá a civil társadalom, a politikai pluralitás és a demokratikus politikai részvétel támogatásában. A feltételeket tehát ennek megfelelően kell kialakítanunk és nem szabad megnehezítenünk a már így is nehéz helyzetben lévő civil szervezetek dolgát.
 
Mi – itt az Európai Parlamentben – egy pillanatra sem téveszthetjük szem elől ezt a tényezőt. Éppen ezért jelentéstevő társammal, Barbara Lochbillerrel teljes mértékben támogatjuk a Bizottság eredeti kezdeményezését.
 
Ez azonban csak az érme egyik oldala.
Az érme másik oldalán az ügy politikai jelentősége szerepel:
 
A pénzügyi eszközök kérdése a már egy éve folyó "intézményközi küzdelem" részévé vált, amely kiemelt fontosságú. Éppen az emberi jogi finanszírozási eszköz civil szervezetek számára elengedhetetlen jellege miatt – fontos, hogy az Európai Parlamentnek belelátása lehessen a stratégiai, és többéves keretprogramok kialakításába.
 
Miről is van szó? A Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogát (ez tulajdonképpen a "delegated acts" intézménye), amelyet jelen helyzetben szükségesnek látunk érvényesítése és alkalmazni. A "delegetad-acts"- ügye egyik első példája annak, hogy az Európai Parlament szerepe valójában megnőtt 2009. december 1-jét követően.
 
Mi azért küzdünk, hogy az Európai Parlament beleszólási lehetőséggel rendelkezzen – amennyiben azt szükségesnek ítéli -, az EIDHR stratégiai terveinek kidolgozásában, és tegye ezt évenkénti nyomon követéssel, és ne csak hétévente, a pénzügyi ciklusok idején legyen joga a felülvizsgálatra. A javasolt módosítóink ezt a célt szolgálják – először a többi pénzügyi eszközzel összhangban (Am 1-8), majd az emberi jogi eszköz sajátosságainak megfelelően (Am 9-13).
 
A Tanáccsal és Bizottsággal folytatott sikertelen trialógus-tárgyalásoknak, illetve a parlamenti egyeztetéseknek köszönhetően, jelentéstevő kollégáimmal arra a döntésre jutottunk, hogy közösen, célunkat nem feladva, a dossziékat második olvasatra küldjük, ezzel komoly politikai üzenete küldve az intézményeknek.
 
Hiszen a Lisszabon Szerződést követő időszakban – annak szellemiségében kell cselekednünk.
 
Ebben kérjük tehát támogatásukat!
 
 

 

Záró hozzászólás:
 
Kedves Kollégák!
 
Köszönöm szépen a vitában elhangzott, döntésünket támogató szavakat, és ezúton szeretném megköszönni minden jelentéstevőnek, elsősorban Barbara Lochbiller asszonynak a kitűnő munkát és az együttműködést.
 
Az alapvető jogról szóló jelentés rapportőreként úgy gondolom, hogy történelmi pillanathoz érkeztünk a Lisszaboni Szerződést követő időszakban. Most van lehetőségünk, hogy tisztázzuk a különböző intézmények szerepét, és a Lisszaboni Szerződés által Parlamentnek biztosított megerősített szerepkört érvényesítsük. A mai vita pontosan ezzel az új feladattal van összhangban.
 
Az NGO-k megfelelő támogatásának kialakítása prioritást kell élvezzen munkákban, annak figyelembe vételével, hogy a Parlament az emberi jogi eszköz kialakításának munkájában megfelelő szerepet kapjon.
 
Kedves Kollégák! Fenn kell tehát tartanunk az elköteleződésünket a Parlamentet megillető demokratikus ellenőrzési és beleszólási joghoz. A közös megoldás megtalálásában – a ma reggeli Ashton Főképviselő asszonnyal történt találkozót követően – komolyabb reményekkel nézek.
 
Köszönöm szépen!