A nyelvi sokféleséget támogató szervezettel találkozott a Kisebbségi Munkacsoport

A Kisebbségi Munkacsoport szokásos strasbourgi ülésén ezúttal a nyelvi sokféleséget támogató szervezet, a ’Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD)’ elnökét, valamint Armand Jung-ot, a Francia Nemzetgyűlés elzászi küldöttjét látta vendégül. Jung annak a franciaországi regionális nyelvtörvénynek a kidolgozója, amelyet a napokban terjesztett elő a közgyűlés. A törvény elfogadása komoly előrelépés lehetne Franciaországban a kisebbségi- és regionális nyelvek védelmét illetően.

Az NPLD képviseletében Meirion Prys-Jones elnök volt jelent az ülésen. Az elnök előadásában vázolta a szervezet tevékenységét, miszerint az NPLD összehangolja a hálózatban résztvevő tagállamok, illetve az autonóm jogrendszerek terveit annak érdekében, hogy közös gyakorlatot alakítsanak ki és projekteket hozzanak létre a nyelvi sokszínűség előmozdítására. A hálózat kisebbségi és regionális, illetve kis lélekszámban beszélt államnyelvek újraélesztését, átörökítését és azok mindennapi használatát támogatja.


Prys-Jones sikerként könyvelte el, hogy szervezetük a regionális nyelvek megőrzésével kapcsolatos terveket az alkotmányos nyelvek példájából merítette, ideértve a katalánt vagy kisebb államok nyelveit, így az észt nyelvet is. Fontosnak tartja, hogy a regionális nyelvek támogatását sikertörténetként és követendő jó példaként kezeljék európai szinten. Prys-Jones ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a regionális nyelvek EU-s finanszírozása kapcsán, mely financiális támogatás drasztikus visszaesést mutat 2001 óta. A kisebbségi munkacsoport e pénzügyi támogatások előmozdításában próbál a hálózat segítségére lenni.

 

Az NPLD munkájának bemutatása után a résztvevők Armand Jung-gal folytattak eszmecserét. Jung annak a franciaországi regionális nyelvtörvénynek a kidolgozója, amelyet a napokban terjesztett elő a közgyűlés. A törvény elfogadása komoly előrelépés lehetne Franciaországban a kisebbségi- és regionális nyelvek védelmét illetően.