Rendezvények

A drámapedagógia hatékonyságáról tárgyaltak Brüsszelben

A drámapedagógia hatékonyságáról tárgyaltak Brüsszelben

2010. 10. 28.

Gál Kinga a konferenciát megnyitó beszédében hangsúlyozta, hisz abban, hogy a drámapedagógia módszereinek segítségével, a szellemiségükben és gondolkodásmódjukban toleránsabb gyermekekre alapozva biztosítható lesz az európai közösség sikeres jövője. Ez az, amire a jelenkori Európának leginkább szüksége van.

A felelős szakterületeinek megfelelően Gál Kinga külön kiemelte, hogy a dramatikus tevékenység milyen jelentős és hatékony eszközöknek bizonyult többek között az alábbi területeken: aktív állampolgárságra nevelés, kultúrák közötti párbeszéd segítése, nemek közötti egyenlőségre való nevelés, emberi jogok megértésének segítése, családnak mint alapvető társadalmi közösségnek a megbecsülése iránti elkötelezettség ápolása, tolerancia megerősítése, és más népek, kisebbségek és kultúrák elfogadása területén.

Beszédében a képviselő kitért arra is, hogy mennyire hasznos lenne a kutatás eredményeinek bemutatás a Parlament illetékes szakbizottságaiban, a Bizottság illetékes főigazgatóságán, és nem utolsó sorban a nemzet állami döntéshozók szintjén, ahova az oktatással kapcsolatos döntések tartoznak. Továbbá a gyermekek, a tanárok és a szülők megszólításának fontosságát is hangsúlyozta Gál Kinga.

A projekt legfőbb célja az volt, hogy egy interkulturális, kvantitatív és kvalitatív módszereket is használó kutatással bizonyítani, hogy a dramatikus tevékenységek az oktatásban hatékonyan képesek a lisszaboni kulcskompetenciákat fejleszteni. A kutatások alapján további cél volt: egyrészt egy ún. „Zöld könyv” (Green Paper) kiadása, amelyet széles körben bocsátanak majd az oktatás és a kultúra döntéshozói és szereplői rendelkezésére, az EU szintjén, nemzeti és helyi szinten egyaránt; másrészt egy olyan Európai Drámapedagógiai Oktatási Csomag összeállítása, amely a pedagógusokat abban segítheti, hogyan használják a dramatikus tevékenységeket az oktatásban a lisszaboni kulcskompetenciák fejlesztésére. A projekt kezdeményezője és vezetője a magyar Káva Kulturális Műhely volt. A projektben tizenkét országból vettek részt civil szervezetek, egyetemek, kulturális központok (Magyarország, Anglia, Lengyelország, Hollandia, Szlovénia, Románia, Csehország, Norvégia, Palesztina, Portugália, Szerbia, Svédország).

 

Ajánlott linkek: Drámapedagógia hatása a lisszaboni kulcskompetenciákra (DICE)