Tehetséggondozás

A Kreatív Európa Program

2017. 03. 02.

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén tárgyalta a Kreatív Európa Program helyzetét. A felszólalók sorában volt Gál Kinga is, aki külön is kiemelte a magyar tehetséggondozási hálózatot mint követendő példát az Unión belül. A hozzászólás teljes szövegét alább olvashatják.

Mindig örömömre szolgál, amikor olyan jelentésekről, programokról esik szó, amelyek képesek közelebb vinni az Uniót a polgáraihoz, befolyásolják a polgárok mindennapi életét. A Kreatív Európa Program pontosan egy ilyen több éves keretprogram, amely a kultúra és kreativitás támogatását célozza Európa-szerte. Két vetületét szeretném kiemelni ennek a programnak, amelyeket igen fontosnak tartok az európai hagyományos kultúrák és nyelvek ápolásában, megőrzésében.

Az általam társelnökölt Kisebbségi Munkacsoportban több ízben foglalkoztunk már az Európai Kulturális Fővárosokkal. A tavalyi évben egyik ülésünkön bemutatásra került két Európai Kulturális Főváros. Mindkét program jó példa arra, hogy ezen projektek milyen fontos szerepet játszhatnak a hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségi közösségek életében, identitásának megőrzésében, a többségi-kisebbségi közösség békés együttélésének előmozdításában. Úgy gondolom, hogy ezt a vonalat, tapasztalatot fontos lenne továbbvinni és gyakorlatba ültetni a soron következő kulturális fővárosok programjaiban is.

A másik kezdeményezés, amelyre a jelentés is kitér, az európai kulturális és kreatív hálózatok fontossága. Itt ki szeretném emelni az európai tehetséggondozás témakörét. A magyar példára építve ma már egy igen erős európai tehetségsegítő hálózat működik az Unióban. Ez segíti úgy a tehetségek felfedezését, mint fejlesztését és gondozását. Ez egy olyan terület, amelyre kiemelt figyelmet kell fordítani, és lehetővé kell tenni, hogy az érintettek hozzáférjenek a megfelelő uniós támogatásokhoz. Hiszen a talentum olyan, mint egy természeti forrás, támogatása pedig befektetés a jövőbe.