Külpolitika

Zsinórmértékké kell váljon az emberi jogi dimenzió

Zsinórmértékké kell váljon az emberi jogi dimenzió

2012. 04. 18.

A jelentés elfogadása kapcsán Gál Kinga, a Kisebbségi Munkacsoport alelnöke elmondta: "Örömömre szolgál, hogy a jelentéstevő elfogadta a gyermekek és a nemzeti kisebbségek védelmét célzó módosító indítványaimat. Így az őslakosok védelme mellett külön bekezdés foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével." A néppárti politikus hangsúlyozta az együtt élő "kisebbségi" és a "többségi" nemzetek közötti esélyegyenlőség biztosításának fontosságát. Üdvözölte továbbá Catherine Ashton külügyi főképviselő elkötelezettségét aziránt, hogy a választások alkalmával az uniós megfigyelőknek külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyének is egyenlő eséllyel vegyenek részt a választásokon jelöltként és választópolgárként egyaránt.

Gál Kinga a nemzeti kisebbségek kérdése mellett több módosító indítványt nyújtott be a gyermekek jogaival kapcsolatban, melyek eredményeként külön bekezdés foglalkozik a gyermek katonák kérdésével is. A jelentés így megerősíti, hogy a gyermek katonák leszerelése és rehabilitálása az Unió emberi jogi politikájának alapvető fontosságú elemét kell, hogy képezze.

"A jelentésben megfogalmazott emberi jogi dimenzió megkerülhetetlen és meghatározó kell, hogy legyen az Unió külpolitikájában, zsinórmértékül kell, hogy szolgáljon a Külügyi Szolgálat, a Bizottság és a Tanács számára egyaránt. A jelentésbe foglalt nemzeti kisebbségekre vonatkozó rendelkezések pedig komoly lépés jelenthetnek a nemzeti kisebbségek védelme uniós elismerésének folyamatában" – emelte ki a jelentés fontosságát Gál Kinga.