Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Vita az Európai Rendőrakadémiáról (CEPOL) szóló rendeletjavaslatról az Európai Parlamentben

Vita az Európai Rendőrakadémiáról (CEPOL) szóló rendeletjavaslatról az Európai Parlamentben

2014. 11. 05.

Az EP Állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi szakbizottsága (EP-kód: LIBE) 2014. november 5-én vitát tartott az Európai Rendőrakadémiáról szóló rendeletjavaslatáról [a dokumentum száma: 2014/0217(COD) COM(2014) 0465 – C8-0110/2014]. A CEPOL-t a 2005/681/IB tanácsi határozat (továbbiakban tanácsi határozat) alapján hozták létre az európai rendőrségi képzések szervezésének megkönnyítése és a nemzeti rendőrségi erők közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A tanácsi határozat módosításáról szóló 543/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a CEPOL székhelye Bramshillből Budapestre került át (részletesebben lásd Hírek rovatban). Miután az Európai Bizottság 2013. március 27-i a CEPOL és a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) egyesítésére vonatkozó javaslatát az Európai Parlament és a Tanács nem támogatta, az Európai Bizottság 2014. július 16-án új javaslatot terjesztett elő a 2005/681/IB határozat hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a javaslat megfelelő jogi felhatalmazással ruházza fel a CEPOL-t a 2013 márciusában közzétett bizottsági közleményben szereplő célkitűzések végrehajtása érdekében. A javaslat célja, a párhuzamosságok megszüntetése, valamint az EP és a nemzeti parlamentek bevonásával a megfelelő ellenőrzés biztosítása.

A témáért felelős raportőr, Gál Kinga (EPP, LIBE alelnöke) hangsúlyozta, hogy a hatékony bűnüldözés szempontjából alapvető fontosságú a bűnüldözéssel foglalkozó szervek munkatársainak magas szintű képzése. A reformra azért van szükség, hogy a CEPOL jogi kerete megfeleljen a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek. Fontosnak tartja, hogy a CEPOL a reform kidolgozása során megfelelő, jövőbe tekintő perspetívát kapjon, ennek érdekében elegendő forrást kell biztosítani a működéséhez.