Kisebbségvédelem

Ukrajnai választások – kérdés az Európai Bizottsághoz

Ukrajnai választások – kérdés az Európai Bizottsághoz

2012. 06. 27.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-004749/2012

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 117. cikke

Kinga Gál (PPE)

Tárgy:          Ukrán választások

Ukrajnában vegyes választási rendszer működik. A képviselőket pártlistán és egyéni körzetekben választják. Kárpátalján mintegy 150 ezer magyar él, nagyobbrészt egy tömbben. A magyar kisebbség viszonylag kis létszáma, illetve a választási törvény által előírt öt százalékos küszöb nem teszi lehetővé a kisebbségi pártok bejutását a törvényhozásba, így a parlamenti képviselet csak egyéni képviselők által lehetséges.Az is csak akkor, ha a választási körzetet úgy alakítják ki, hogy az az egy tömbben lakó magyarságot magába foglalja.

Több mint egy évtizeden keresztül ezt a lehetőséget biztosították Ukrajnában, és a választási törvény által a választókerületek tekintetében előírt nemzetiségi szempontokat jobbára betartották. Az új választási törvény a legtöbb európai országtól eltérően semmiféle előírást sem tartalmaz a kisebbségeket magában foglaló körzetek kialakítására vonatkozóan. Így a nemzeti kisebbségeknek esélyük sem lehet arra, hogy parlamenti képviselethez jussanak. Így politikai érdekeiknek megjelenítése az ország törvényhozásában nincs garantálva.

Ezért a kárpátaljai magyar népcsoport számára kiemelkedően fontos egy olyan választási körzet létrehozása, amelybe annak túlnyomó többsége beletartozik, ami által esélyt kaphat olyan parlamenti képviselő megválasztására, aki a magyar nemzetiség érdekeit következetesen képviseli. Ennek támogatásáért lépett fel számos európai parlamenti képviselő, és az EP Euronest-delegációjának napirendjén is szerepelt ezen igény kielégítésének a szükségessége.

Az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) május eleji döntése értelmében – a számos nemzetközi kérés és közbenjárás ellenére – nem lesz magyar többségű választókerület Kárpátalján az idén októberben esedékes parlamenti választások alkalmával.

Ennek kapcsán kérdezném a Bizottságtól:

1.    Tud-e a CVK döntéséről?

2.    Kíván-e fellépni a nem kisebbségbarát, barátságtalan ukrán döntés megváltoztatása érdekében?

 

Válasz:

E-004749/2012

Catherine Ashton főképviselő/alelnök válasza

a Bizottság nevében

(27.6.2012)

Ashton főképviselő/alelnök az Európai Unió küldöttségén keresztül szorosan figyelemmel kísérte az új ukrajnai parlamenti választási törvény kidolgozásával kapcsolatos folyamatot.Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) képviselői megfigyelőként vettek részt a Központi Választási Bizottság számos ülésén, többek között a 2012. április 28-i ülésen, ahol meghatározták a közelgő választások során alkalmazandó körzethatárokat.

Ebben az összefüggésben az EKSZ ismételten felhívta a figyelmet a választási körzetek létrehozása és a határok megállapítása terén biztosítandó átláthatóságra, inkluzivitásra és politikai semlegességre, tekintettel arra a jelentőségére, amelyet a választási folyamat egészében és a választási eredményekben tölt be.Ezt fejezte ki a közelmúltban az Európai Unió küldöttségének vezetője is a Központi Választási Bizottság elnökének címzett levelében.

A rendelkezésre álló információk alapján az új törvény nem tartalmaz arra vonatkozó konkrét rendelkezést, miszerint a Központi Választási Bizottságnak a körzethatárok meghatározásakor figyelembe kell vennie a nemzeti kisebbségek jelenlétét.Az EKSZ az első adandó alkalommal meg fogja vitatni e kérdést a Központi Választási Bizottság képviselőivel.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a parlamenti választásról szóló új törvényt a Parlament – az ellenzéki pártokat is beleértve – nagy többséggel elfogadta.