Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Tovább javul az uniós polgárok konzuli védelme

Tovább javul az uniós polgárok konzuli védelme

2012. 10. 25.

"A konzuli védelemről szóló irányelvtervezet elfogadása és majdani alkalmazása annak bizonyítéka, hogy létezik és mozgósítható az országok közötti szolidaritás az Európai Unión belül" – mondta el a szavazást követően Gál Kinga, az Állampolgári Jogok,Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnöke.

Az irányelv, melynek jelentéstevője Bauer Edit felvidéki magyar EP-képviselő, az uniós polgárok védelmét erősíti a legvédtelenebb, leginkább kiszolgáltatott helyzetekben. Ezekben a pillanatokban nyújt nekik segítséget az Európai Unióhoz való tartozás. A most megszavazott irányelv szerint a tagállamok közül azoknak, akik képviselettel rendelkeznek egy adott térségben, ugyanazt a segítséget kell nyújtaniuk a bajba jutott, az adott országban képviselettel nem rendelkező uniós polgároknak, mint saját állampolgáraiknak. El kell látniuk a védelmet azon esetben is, amikor az érintett polgár csak "aránytalan erőfeszítéssel" jutna el saját külképviseletéhez, vagyis utazása tovább tartana egy napnál.

Gál Kinga kiemelte, hogy a jelentés megszavazása komoly előrelépést jelent a magyar állampolgárok védelmének esetében is. "Azokban a helyzetekben nyújt majd segítséget, amikor erre leginkább rászorulnak bárhol a világon az Unión kívül, mert baleset, támadás, természeti katasztrófa, vagy akár iratok elvesztése miatt egyébként ellehetetlenülne helyzetük és hazajutásuk" – mutatott rá.

"Érdekeltek vagyunk az irányelv azon részében is, mely növeli az Európai Külügyi Szolgálat, és az uniós képviseletek szerepét és a konzuli védelem koordinációját, gondolok itt az éppen aktuális Bolíviában raboskodó Tóásó Előd ügyére. Fontos gesztusa ez a Parlamentnek, Tanácsnak és Bizottságnak saját polgárai felé" – tette hozzá Gál Kinga néppárti politikus.