Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Tovább fejlődhet az uniós jogi kultúra

Tovább fejlődhet az uniós jogi kultúra

2013. 12. 10.

A Jogérvényesülés program a következő költségvetési ciklusban hozzájárulhat ahhoz, hogy továbbfejlődjön az uniós jogi kultúra, a közösségi jogi tudás, a polgár-és büntetőjog területét érintő mindennapi együttműködés. A személyek, áruk, tőke és szolgáltatások szabad áramlásának érvényesítése mellett szükség van arra, hogy polgáraink könnyebben érvényesíthessék jogaikat, megértsék a különböző eljárásokat és nem utolsó sorban – határoktól függetlenül – jogi segítséget kapjanak; éppen azért, mert olyan eltérőek a tagállami jogrendszerek. "Ezért is lényeges, hogy a program hangsúlyt fektet a gyakorló jogászok, bírók és ügyészek képzésének támogatására. De külön hangsúlyoznám a gyermekbarát igazságszolgáltatás továbbfejlesztésének kérdését, vagy az egyre sürgetőbb drogprevenciós lépéseket, amelyek ebből a programból mind-mind támogathatóak lehetnek" – fejtette ki a szavazást megelőző felszólalásában a Gál Kinga.
 
A Jogok, egyenlőség és polgárság program kapcsán a néppárti politikus beszédében elmondta: "Bízom benne, hogy e program segíteni tudja számos közösség problémáját, és az esélyegyenlőségért folytatott küzdelem nem csak a szlogenek szintjén marad fontos, hanem a gyakorlatban is változást hoz. Gondolok itt a nemzeti, nyelvi és őshonos kisebbségekre, akik esetében egyensúlytalanság érezhető az Európai Bizottság szavak szintjén kifejtett tevékenysége és a valóban megvalósuló projektek, ezen közösségeknek nyújtott valós támogatás között".