Külpolitika

Szerbia vízummentessége új fejezetet nyit a vajdasági és az anyaországi magyarok kapcsolatában

Szerbia vízummentessége új fejezetet nyit a vajdasági és az anyaországi magyarok kapcsolatában

2009. 11. 12.

Gál Kinga üdvözölte az európai bizottsági indítványt, az európai parlamenti jelentést, valamint az Európai Tanács és az Európai Parlament közös nyilatkozatát. Ezekben a dokumentumokban az Európai Unió a lehető leggyorsabb vízummentességet ígéri az ebből a körből kimaradó országoknak, így Bosznia Hercegovinának és Albániának, emellett pedig megkezdődhet a vízumdialógus Koszovóval is.

"A közös nyilatkozat azért is üdvözlendő, mert elfogadása jelzi, hogy az európai intézmények megértették azt a felelősséget, amely a nyugat-balkáni országok közös, európai felzárkóztatását jelenti. Az Európai Uniónak politikai felelőssége, hogy ezekben az országokban mihamarabb kialakuljanak és megerősödjenek a demokratikus intézmények, ideértve a kisebbségi jogokat is." – mondta a képviselőasszony.

Gál Kinga beszédében kiemelt hangsúlyt fektetett a vajdasági magyarok előtt megnyíló, anyaországgal történő közvetlenebb kapcsolattartás fontosságára. "Azon polgárok esetében, akik a határok egyik vagy másik oldalán élnek, azonos nyelvet beszélnek, szoros családi, kulturális kapcsolatokat ápolnak – nem lehet eléggé nyomatékosan kifejezni azt, milyen értéket jelent az akadálymentes, vízummentes határátkelés" – fogalmazott beszédében a néppárti képviselő.

A vízumliberalizációs vita kapcsán Gál Kingát felkereste Božidar Djelić szerb európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes. Djelić a vízumliberalizáció, a bel- és igazságügy területén történt előrelépésekről tájékoztatta a képviselőasszonyt. A tárgyaláson szóba került a vajdasági statútum kérdése, valamint a nemzeti tanácsokról szóló frissen elfogadott szerbiai törvény, amely jelentős lépés lehet a magyar kisebbség életében. Gál Kinga a találkozón felvetette az aránytalanul hosszú börtönbüntetésüket töltő temerini fiatalok helyzetét is.