Nemzeti érdekérvényesítés

Székely János atya átveszi az Európai Polgári Díjat

Székely János atya átveszi az Európai Polgári Díjat

2012. 09. 21.

Székely János püspök atyát embersége, jó pásztori tevékenysége és két évtizedes romapasztorációs munkássága során elért eredményei alapján találta méltónak a néppárti Gál Kinga az Európai Polgári Díjra való felterjesztésre. "Tevékenysége európai, határokat átívelő figyelmet érdemel, hiszen a békés egymás mellett élés érdekében kifejtett munkássága minden tagországban példaként szolgálhat, mind az egyházi, mind pedig a világi közösségek számára" – mutatott rá Gál Kinga. A díj átadására, a romapasztoráció tevékenységhez kapcsolódóan, a szombaton Esztergomban szervezett Roma Ifjúsági Találkozó keretében kerül sor.

Az Európai Polgári Díjat azért hozták létre, hogy a kitüntetettek európai értékeket szolgáló példaértékű tevékenységét és annak jó hírét európai szinten elismerjék. Ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy a tagországok tanuljanak egymástól, a jó példák pedigkontinensszerte terjedjenek. A komoly elismerést jelentő díj harmadízben történő odaítéléséről a nyár folyamánhozott döntéstaz Európai Parlament mindenkori elnöke által vezetett bizottság. A huszonhét tagországból beérkező számos jelölt közül a bizottság több mint harminc személyt talált méltónak arra, hogy megkapja a címet és ezzel növelje az európai példamutató személyek sorát. 2011-ben Gál Kinga javaslatára Böjte Csaba ferences szerzetes került a díjazottak körébe.

Gál Kinga méltatása Székely János munkásságáról alább olvasható:

"Örömmel tölt el, hogy a Székely János Püspök Atyának odaítélt Európai Polgári Díj egy Roma Ifjúsági Találkozó keretében kerülhet átadásra. Úgy gondolom, ennél megfelelőbb alkalmat nem is lehetett volna találni, ahol Székely János atya romapasztorizációs munkásságát és áldásos tevékenységét méltathatjuk.

Az Európai Parlamenti képviselőknek idén tavasszal ismét lehetőségük nyílt, hogy jelölteket állítsanak az "Európai Polgári Díj" cím elnyerésére. A Díjat azért hozták létre, hogy a kitüntetettek európai értékeket szolgáló, példaértékű tevékenységét, és annak jó hírét európai szintre elismerjék. Ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy a tagországok tanuljanak egymástól, a jó példák pedig terjedjenek kontinens-szerte.

A komoly elismerést jelentő Díj harmadik ízben történő odaítéléséről az Európai Parlament mindenkori elnöke által vezette bizottság hozott döntést a nyár folyamán. A huszonhét tagországból beérkező számos jelölt közül a bizottság több mint harminc személyt talált méltónak arra, hogy megkapja a címet, és ezzel növelje az európai példamutató személyek sorát.

Székely János Püspök atyát embersége, a jó pásztori tevékenysége és a két évtizedes romapasztorizációs munkássága során elért eredményei alapján találtam méltónak az "Európai Polgári Díjra" való felterjesztésre. Tevékenysége európai, határokat átívelő figyelmet érdemel, hiszen a békés egymás mellett élés érdekében kifejtett munkássága minden tagországban példaként szolgálhat, mind az egyházi, mind pedig a világi közösségek számára. Örömmel töltött el, hogy a Díj odaítélésről döntő szakmai bizottság egyet értett a javaslatommal és támogatta azt.

"A Jópásztor ismeri övéit.."olvassuk János Evangéliumának 10. versében. Székely János atya tevékenysége ezen bibliai sor maradéktalan megvalósítását, tettekbe öntését jelenti számomra. Ez határtalan tiszteletet kiérdemlő is egyben. A jelenlévők mindannyian tudják – bár ennek elismétlése ezen a helyen és pillanatban fontos -, hogy Székely atya már közel két évtizede fordít kiemelt figyelmet a magyarországi roma közösségre, a romapasztorációra. A fáradhatatlan gyakorlati és kutatói tevékenysége révén vált évekkel ezelőtt a Magyar Püspöki Kar roma pasztorációs felelősévé is. A roma közösséggel kialakuló személyes kapcsolatai révén, illetve szolgálatai során felismerte: az egyház erőteljesebben nyithat a magyarországi roma közösség irányába. A János Evangélium jópásztorra vonatkozó sora egybecseng János atya mottójával – miszerint "Csak azt tudjuk szeretni, akit ismerünk". Így tevékenysége által ő maga nyitott a közösség felé, hogy megismerhesse kultúrájukat, szokásaikat és az közösség szeretet-nyelvén tudjon velük beszélni, személyesen példát nyújtva embertársainak.

Közéjük ment, megismerte övéit, megszólította a közösség tagjait, zenével és játékkal közelített feléjük, megtanulta himnuszukat, otthonukban látogatta meg a sokszor mélyszegénységben élő családokat, számos adományozó gyűjtést kezdeményezett, és könyvet írt tapasztalatairól – amely egyaránt használható a roma gyermeket tanítók körében, és érdekes, tanulságos olvasmány a magyar többség számára.

Annak, hogy a roma közösség örömmel fogadta közeledését, és azóta is tisztelettel és szeretettel veszi körül, a mai nap is jó bizonyítéka.

Székely János atya megérezte azt, hogy a történelmileg egymás mellett kisebbségben és többségben élő közösségeknek szükségük van rá, hogy nyissanak egymás irányába, és kölcsönösen megtanulják egymás nyelvét, történelmét, kultúráját, hogy így a kölcsönös tisztelet jegyében és megértésben élhessenek egymás mellett. Ez a mindennapok követelménye és egyben hatalmas lehetősége is. Mindannyiunk érdeke ennek a lehetőségnek a megragadása.

János atya! Tevékenysége ezért kulcsfontosságú a roma és nem roma származású magyar közösségünk, Magyarország, és egész Európa számára is!

Megtisztelő számomra, hogy tevékenységét Európa figyelmébe ajánlhattam. Bízom benne, hogy alázatos, fáradhatatlan munkája követőkre talál itthon, a Kárpát-medencébe és a nagy európai közösségükbenegyaránt!

Fogadja valamennyiünk és egész Európa nagyrabecsülése és tisztelete jeléül az Európai Polgári Díjat!

Kérem Isten áldását áldásos és pótolhatatlan tevékenységére!"