Hírek

Szabad Európa Gyakornoki Program 2014

Szabad Európa Gyakornoki Program 2014

2013. 10. 03.

A program felépítése:
A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2014 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.

Részvételi feltételek*:
· magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
· 21-30 év közötti életkor
· legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
· két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
· alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
· a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása

A pályázás menete:
a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
· rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
· diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
· nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
· 2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől, ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
· motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
· rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:

1. Ön szerint melyek voltak a főbb pártpolitikai törésvonalak az Európai Parlamentben a Tavares-jelentés vitája kapcsán? VAGY

2. Ön szerint melyek az Arab-tavasz tanulságai két év távlatában, és megfelelő volt-e az Európai Unió fellépése? VAGY

3. Ön szerint sikeresen kezeli-e az Európai Unió a kontinenst érintő gazdasági és pénzügyi válságot?

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.

Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. október 25. (péntek)

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni: Gyürk András
Szabad Európa Pályázat
1364 Budapest, Postafiók 117.