Hírek

SZABAD EURÓPA GYAKORNOKI PROGRAM 2012

SZABAD EURÓPA GYAKORNOKI PROGRAM 2012

2011. 09. 14.

A program felépítése:
 
A gyakornokság 7-8 hétig tart az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi irodáiban. A gyakornokok ezt követően a Szabad Európa Klub keretében tarthatják a kapcsolatot a brüsszeli delegáció munkatársaival, valamint egymással. A parlamenti gyakorlatra a törvényhozási időszakban kerül sor 2012 folyamán, a résztvevőkkel előre egyeztetett beosztás szerint.
 
Részvételi feltételek:
 
·          magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány
·          21-30 év közötti életkor
·          legalább három elvégzett főiskolai vagy egyetemi év
·          két idegen nyelv legalább középfokú ismerete, ezek közül az egyik angol vagy francia
·          alkalmazkodóképesség nemzetközi környezethez
·          a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és az Európai Néppárt értékrendjének elfogadása
 
 
 
A pályázás menete:
 
a pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 
·          rövid szakmai önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím megjelölésével)
·          diplomamásolat, ill. hallgatói jogviszony igazolás
·          nyelvtudást igazoló dokumentumok (C típusú, vagy annak megfelelő nyelvvizsga) másolata
·          2 ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől ill. egy közéleti személyiségtől/civil vagy politikai szervezettől).
·          motivációs levél legfeljebb 1 oldal terjedelemben, amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni az Európai Parlamentbe, illetve miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez
·          rövid véleménykifejtő írás legfeljebb 1 oldal terjedelemben az alábbi kérdések valamelyikére vonatkozóan:
 
1.   Ön szerint melyek a közös uniós gazdasági kormányzás mellett, valamint ellene szóló érvek?       VAGY
2.   Ön szerint a magyar diplomáciának hogyan érdemes viszonyulnia Kínához és Oroszországhoz?     VAGY
3. Ön szerint melyek az új kormány legfontosabb külpolitikai eredményei?
 
A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson is részt vesznek, melyek várhatóan november végén kerülnek megrendezésre.
 
Támogatás: a kiválasztott pályázók a gyakorlat ideje alatt támogatásban részesülnek. A támogatás az alábbi költségekre terjed ki: utazási költségtérítés (a gyakorlat helye és a magyarországi lakhely között), szállásköltség-térítés, betegbiztosítás.
 

A pályázatok beérkezésének határideje:

2011. október 7. (péntek).

 

A pályázatot kérjük az alábbi címre eljuttatni:                     

Gyürk András 

Delegációvezető

1364 Budapest, Postafiók 117.