Kisebbségvédelem

Stockholmi találkozó a svédországi magyar szervezetekkel

Stockholmi találkozó a svédországi magyar szervezetekkel

2007. 12. 01.

Az egynapos látogatásra 2007. december 1-én, szombaton került sor, melynek során a két magyar szövetség képviselőivel a számukra legégetőbb kérdéseket tárgyalták meg.

Többek között előkerültek a  SMOSZ és a NYEOMSZSZ lobby munkájával és a hatékonyabb lobby tevékenység érdekében való együttmüködéssel kapcsolatos kérdések.

Ugyancsak kiemelt téma volt a svédországi magyarság jogi státusza (a meghonosodott kisebbségi státusz, a vonatkozó európai gyakorlat), valamint az a kérdés, hogy miben  tud a SMOSZ  segíteni/hozzájárulni ahhoz, hogy a szövetség sokat emlegetett híd-szerepe konkrétabb tartalmat nyerjen.

A szorosabban vett "négyszemközti" megbeszélésen túl közönségtalálkozóra is sor került, ahol többek között olyan résztvevői kérdések hangzottak el, mint:

– van-e lehetõség arra, hogy a diaszpórában élő vallási felekezetek (akkor is, ha történelmi egyházak örökösei) az Únió erkölcsi/anyagi támogatását élvezzék?
– van-e az Úniónak elképzelése arra nézve, hogy miként lehet  szakemberutánpótlást biztosítani/nevelni a jövőbeni feladatokra?
– országókat összekötő feladatok kapcsán (diaszpórában élő gyerekek anyanyelvi/vallási oktatása, könyvkiadás, szabadegyetemi fórumok, stb.) erkölcsi/anyagi támogatás megítélése hogyan lehetséges?

A megbeszélések és a közösségi fórum fő üzenete az volt, hogy az anyaországi magyarság uniós képviselete kiemelt figyelmet szentel a Nyugat-Európában élő magyar diaszpórának is, és konkrét ügyekben is hajlandó és képes segíteni a civil szerveződések munkáját.