Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Reding biztosjelölt prioritásai: magánélet védelme, személyek szabad mozgása, tisztességes eljáráshoz való jog

Reding biztosjelölt prioritásai: magánélet védelme, személyek szabad mozgása, tisztességes eljáráshoz való jog

2010. 01. 12.

Gál Kinga fideszes EP képviselő a meghallgatáson ugyanakkor fontosnak tartotta megkérdezni, hogy milyen módon szándékozik érvényt szerezni az Európai Unió Alapjogi Chartájának érvényesítése érdekében, illetve milyen lépéseket szándékozik tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozhasson az Európai Emberi Jogok Egyezményéhez.
 
Reding biztosjelölt válaszában kellő bizonyossággal támasztotta alá, hogy az Európai Unióban fontos kérdéssé váltak az alapvető jogok, ideértve a kisebbségi jogok kérdését is. A Lisszaboni Szerződés új jogi keretet, az új Európai Bizottság pedig egyértelmű politikai kötelezettséget és felelősséget érez ezen kérdések megnyugtató kezelésére. Személyes kötelezettséget vállalt, hogy az egyezményhez történő csatlakozást előkészítő munkálatok hamarosan megkezdődjenek az új Bizottságban.
 
A kisebbségek védelme kapcsán külön kiemelte, hogy szakmai stábjában külön szakértő fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke alapján pedig nagyító alá kerülhet az EU-ban és a tagállamokban ezen a területen folytatott tevékenysége. Az EU Alapvető Jogok Ügynöksége pedig kiemelt feladatot és szerepet kap a kisebbségi jogok területén történő a jogsértések és legjobb gyakorlatok elemzése kapcsán.       
 
Reding fontosnak tartotta, hogy az Európai Unióban és a tagállamokban egyaránt betartsák az alapvető jogokat. Biztosi prioritásai között három kiemelt kérdéskör szerepel: a magánélet védelme, a személyek szabad mozgása és a tisztességes eljáráshoz való jog kérdése.
 
Vivien Reding meghallgatásán – Gál Kinga képviselő értékelése szerint – konkrét támpontokat adott abban a tekintetben, hogyan kíván személyesen hozzájárulni ahhoz, hogy az Uniót közelebb hozza az állampolgárokhoz.