Kisebbségvédelem

Online tartalmak hozzáférhetősége határon túl

2021. 01. 28.

Gál Kinga, a Kisebbségi Munkacsoport társelnöke több képviselő társával írásbeli kérdésben fordult az Európai Bizottsághoz az online tartalmakhoz való hozzáférésről határokon átnyúlóan. A Bizottság válaszában ígéretet tett rá, hogy párbeszédet fog kezdeményezni az audiovizuális ágazatban működő érdekelt felekkel, hogy feltárja a minőségi tartalmak EU-n belüli terjesztése előmozdításának konkrét módjait. 

A képviselők által feltett kérdést és a Bizottság hivatalos válaszát alábbiakban olvashatják:

Írásbeli választ igénylő kérdés E-004879/2020

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 138. cikke

Loránt Vincze (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Kinga Gál (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Valdemar Tomaševski (ECR), Andrea Bocskor (PPE), Marco Campomenosi (ID), Andor Deli (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Łukasz Kohut (S&D), Iuliu Winkler (PPE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Yana Toom (Renew), Antoni Comín i Oliveres (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Tárgy: Tényleges határokon átnyúló hozzáférés az online tartalmakhoz az EU-ban

A jelenleg hatályos uniós jogszabályok értelmében az online tartalomszolgáltatók nem kötelesek határokon átnyúló hozzáférést biztosítani szolgáltatásaikhoz az uniós fogyasztók számára.

A területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet átfogó értékelésének részeként a Bizottságnak meg kell vizsgálnia a szerzői jogi védelem alatt álló digitális tartalmakra – többek között az online streamingszolgáltatásokra és az e-könyvekre – vonatkozó mentességet. Ezek a szolgáltatóknak nyújtott mentességek gyakran hátrányos megkülönböztetéshez vezethetnek az uniós polgárokkal szemben az online szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló hozzáférés terén. Az online tartalmakhoz való korlátozott hozzáférés problémát jelent a legtöbb európai polgár, valamint a nyelvi kisebbséghez tartozó polgárok, illetve a határ menti területeken élők számára, akiket különösen érintenek ezek a rendelkezések.

1. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló online tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférés lehetővé tétele valamennyi uniós polgár számára előnyös lenne és segítené a nyelvi kisebbségeket abban, hogy az általuk előnyben részesített kisebbségi nyelven kapjanak online tartalmakat?

2. Támogatná-e a Bizottság azt az elképzelést, hogy minden uniós polgárnak joga legyen ahhoz, hogy saját nyelvén élvezhesse a kultúrát és a szórakozást?

3. Figyelembe veszik-e ezeket a kérdéseket a rendelet hatályának esetleges kiterjesztésére vonatkozó értékelés során?

………………………………..

E-004879/2020

Thierry Breton biztos válasza

az Európai Bizottság nevében

A Bizottság osztja azt a nézetet, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférés lehetőségeinek bővítése sok európai számára változatosabb kínálatot és kulturális sokszínűséget biztosítana. Megkönnyítené továbbá a nyelvi kisebbségek számára, hogy saját nyelvükön férjenek hozzá tartalmakhoz. 

A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak határokon átnyúló elérhetővé tétele érdekében az online szolgáltatásoknak rendelkezniük kell az érintett területekre vonatkozó szükséges jogokkal. Az EU a közelmúltban jogszabályt fogadott el annak érdekében, hogy megkönnyítse bizonyos műsorszolgáltatók online szolgáltatásai tekintetében a jogok engedélyezését, ami hozzá fog járulni ahhoz, hogy a nyelvi kisebbségek jobban hozzáférjenek a tartalmakhoz. 

Emellett a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló (EU) 2018/302 rendelet első rövid távú felülvizsgálatával összefüggésben a Bizottság megvizsgálta a rendelet szerzői jogi védelem alatt álló tartalomszolgáltatásokra való kiterjesztésének lehetséges hatásait. A Bizottság megállapításait összegző jelentés kiemeli a fogyasztók számára jelentkező potenciális előnyöket, nevezetesen az audiovizuális alkotások szélesebb körű, határokon átnyúló elérhetőségét, valamint rámutat arra is, hogy tovább kell vizsgálni egy ilyen kiterjesztésnek az audiovizuális ágazatra gyakorolt lehetséges hatását. A jelentés nyomon követéseként, valamint a médiával és audiovizuális médiával kapcsolatos cselekvési tervvel összefüggésben a Bizottság párbeszédet fog kezdeményezni az audiovizuális ágazatban működő érdekelt felekkel, hogy feltárja a minőségi tartalmak EU-n belüli terjesztése előmozdításának konkrét módjait.