Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Milyen előnyökkel jár az EU csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez?

Milyen előnyökkel jár az EU csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez?

2010. 04. 28.

Az Európai Uniónak a szóban forgó egyezményhez történő csatlakozása az egész kontinensre kiterjedő emberi jogi térség létrehozásában játszik majd kiemelkedő szerepet. Gál Kinga, az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának alelnöke szerint a csatlakozás legfontosabb eredménye az lehet, hogy az emberi jogok védelme terén megerősíti az Európai Unió hitelét saját polgárai szemében. Így erősíti az alapvető jogok teljes körű és hatékony tiszteletben tartását minden olyan esetben, amikor az uniós jog alkalmazandó.

A Gál Kinga jelentése hangsúlyozza, hogy a csatlakozás az Unió polgárai számára a jogaik érvényesítésére szolgáló további jogorvoslati eszközt biztosít, nevezetesen azt a lehetőséget, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságánál (EJEB) panaszt tegyenek az Európai Unió valamely intézményének vagy az uniós jogszabályokat végrehajtó tagállam olyan intézkedésével vagy azok elmulasztásával kapcsolatban, amelyekre az egyezmény hatálya is kiterjed. Ez az eszköz azonban nem változtat az Európai Unió Bírósága (EB) joghatóságának jelenlegi rendszerén, valamint azon, hogy a panasztétel feltétele továbbra is az a követelmény marad, hogy valamennyi nemzeti jogorvoslati lehetőséget ki kell meríteni.


Háttér:

A csatlakozási tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a Bizottság által márciusban készített mandátum-tervezet végleges tartalmáról a Tanács döntést hozzon. A Parlament által készített jelentés és vélemények a mandátum véglegesítéséhez és tárgyalások sikeréhez járulhatnak hozzá. Az elfogadott szöveg az Alkotmányügyi Bizottság e témában készült jelentését egészíti ki.