Külpolitika

Magyar vonatkozások a Szerbiáról szóló jelentésben

Magyar vonatkozások a Szerbiáról szóló jelentésben

2012. 03. 01.

Gál Kinga néppárti politikus számos módosító indítványának köszönhetően a parlamenti jelentés részletesebben tárgyalja a nemzeti kisebbségeket érintő kérdéseket, melyek által a vajdasági magyar közösség számára fontos szempontok is bekerülhettek a szövegbe. A jelentés immár külön foglalkozik a restitúciós és rehabilitációs törvények hatékony gyakorlatba ültetésének fontosságával; a nemzeti tanácsokra vonatkozó törvényhez kapcsolódó pénzügyi támogatások megfelelő folyósításával és a kisebbségi nyelvi oktatás minőségének javításával.

Gál Kinga, a Kisebbségi Munkacsoport alelnöke örömét fejezte ki, hogy a Koppenhágai Kritériumoknak megfelelő hangsúlyt kapnak a kisebbségi jogok, ugyanakkor hangsúlyozta: Szerbiának nem szabad más tagországok gyakorlatát követnie, miszerint csak a csatlakozás érdekében, átmenetileg tartja szem előtt ezeket a jogokat. A tennivalók sora tehát nem áll meg, mind a Vajdaság statútum, mind pedig a nemzeti tanácsokról szóló törvény annyit ér, amennyi belőlük a gyakorlatban érvényesül.

A Külügyi Bizottságban mai napon megszavazott jelentésnéppárti felelőse Schöpflin György volt. A dokumentum egyértelműen elismeri, hogy Szerbia elkötelezte magát az európai integráció mellett, és felkéri a Tanácsot, hogy döntsön a tagjelölti státuszt odaítéléséről. A jelentést hamarosan az EP plenáris ülésén fogják megvitatni a képviselők.