Kisebbségvédelem

Kultúra és oktatás az EU-ban – vita az Európai Parlamentben

Kultúra és oktatás az EU-ban – vita az Európai Parlamentben

2011. 05. 13.

"Tisztelt Képviselőtársaim! Fontosnak tartom az oktatásnak és kultúrának szánt vitánkat, a számos lényeges szempont mellé, tennék egy eddig hiányzó megközelítést. Az, hogy a hagyományos nemzeti közösségek, kisebbség és többség együttélése harmonikus és prosperáló legyen, alapfeltétele egymás megismerése, egymás tisztelete. Ebben kiemelt szerepe van az oktatásnak. Ha tanítanák a többségi iskolákban a kisebbségi közösségek történelmét, irodalmát is ugyanúgy, ahogy a kisebbségi oktatásban a többségi kultúrát, sokkal közelebb kerülnének egymáshoz az együtt élő közösségek.  
A kulturális megismerésben hangsúlyos szerep jut a nyelvoktatásnak is. Igaz ez nem csak világnyelvek tanulása során, hanem az együtt élő kisebbségiek és többségiek kapcsolatában is. Úgy gondolom, hogy nem csak a kisebbségieknek kellene tanulniuk a többség nyelvét, hanem ez fordítva is kellene, hogy működjön. Ezáltal mindenki gazdagodna és kifejezésre jutna a tiszteletet egymás iránt. Ugyanakkor, ismerve egymás nyelvét, a felnövekvő generációk sokkal pozitívabban viszonyulnának egymáshoz, könnyebben tudnának kapcsolatot teremteni velük egykorú társaikkal, ami meghatározó lenne e térségek jövőjét tekintve.
Harmadrészt szükségesnek tartom megemlíteni a kulturális örökség beható megismerésének fontosságát ahhoz, hogy egymás kulturális értékeit felismerjék és tisztelhessék az együtt élő közösségek. Mindennek ösztönzésében látok konkrét feladatot a Bizottság számára, és elvi, politikai támogatásnak az erősítését a Parlament számára."