Kisebbségvédelem

Kisebbségi Keretegyezményről tárgyaltak Strasbourgban

Kisebbségi Keretegyezményről tárgyaltak Strasbourgban

2010. 09. 23.

A Kisebbségi Munkacsoport ülésének elején Rainer Hofmann professzor előadásában bemutatta a Nemzeti Kisebbségekről szóló Keretegyezmény tartalmát, és annak az azt aláíró Európa tanácsi tagországaira való pozitív, gyakorlati hatását. Beszédében kitért arra is, hogy számos ország még továbbra sem ratifikálta (Belgium, Görögország, Izland és Luxemburg), vagy még alá sem írta (Andorra, Franciaország, Monaco, Törökország) a Keretegyezményt.
 
A nyelvi jogokkal kapcsolatosan a professzor külön kitért a Kelet-Európában elfogadott államnyelv-törvényekre, amelyek teljes mértékben ellentmondanak a Keretegyezménynek, az európai normáknak és egyértelműen kedvezőtlen hatásúak a kisebbségi nyelvhasználatra.
 
A Keretegyezményben foglaltak megvalósulását felügyelni hivatott monitorizálási folyamat gyakorlati lépéseiről az azt felügyelő Titkárság vezetője, Michele Akip asszony tájékoztatta a képviselőket. Előadásában kiemelte az országlátogatások fontosságát, amely során a Bizottság tagjai meggyőződnek az országok által leadott jelentések valóságáról. Az utazások során nagyon fontosak a hiteles személyektől, forrásokból és nem kormányzati szereplőktől kapott információk. A két intézmény közötti együttműködésnek lehetőségei ezen a területen keresendők. Ezen kívül lehetőséget látnak az ajánlásokat követő 'follow-up'-szeminárium megszervezéséhez történő hozzájárulásban is.
 
A Tanácsadó Bizottságának elnöke a képviselőkkel folytatott eszmecsere után felajánlotta, hogy nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben bármikor a Munkacsoport tagjainak rendelkezésére áll.