Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Kiemelt figyelmet a gyerekek jogainak

Kiemelt figyelmet a gyerekek jogainak

2008. 01. 16.

A felszólásában hangsúlyozta, hogy mivel nagyon kevesen vannak, akik közvetlen vagy közvetett módon ne lennének érintettek a gyermekek jogainak védelmében, az Európai Uniónak kiemelt figyelmet kell biztosítania a kérdésnek. Az EU mindeddig ugyanis nem fogadott el a gyermekek jogaira vonatkozó konkrét jogalapot. Gál Kinga ezért azzal a javaslattal fordult a vitán jelen levő Frattini biztoshoz, hogy a gyermekjogok védelme legyen az első olyan kérdés, amellyel az Európai Bizottság az Alapjogi Ügynökséghez fordul.

 

Gál Kinga támogatja az Európai Bizottság az átfogó stratégia szükségességét hangsúlyozó javaslatát. Van néhány olyan sajátos terület, amelyet feltétlenül figyelembe kell venni egy ilyen terv kidolgozásakor. Ezek közé tartozik a gyermekek elleni minden fajta erőszak tilalma, az oktatáshoz való jog, valamint a küzdelem a szegénység és a diszkrimináció ellen.

 

Különösen aggályosnak találja a gyermekek fegyveres konfliktusokban való kihasználását, szexuális bántalmazásukat vagy a gyermekmunka intézményét. Ezért módosító indítványaiban kiemelte, hogy óriási különbségek vannak azt illetően, hogy a menekült státusszal rendelkező gyermekeket hogyan kezelik az egyes tagállamokban. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy az utcagyerekek és a koldulásra kényszerített gyermekek ezrei súlyos társadalmi problémát jelentenek közvetlen környezetünkben – így nem fordíthatjuk el a fejünket, mintha a jelenség nem létezne. A gyermek kényszermunka és a gyermekkereskedelem aggasztó méreteket öltött, továbbterjedésük megfékezése azonnali intézkedéseket igényel – hangsúlyozta a képviselőasszony.

 

Gál Kinga felszólalása végén kiemelte: „meggyőződésem továbbá, hogy az Unión belül a gyermekjogok maradéktalan érvényesítésért folytatott küzdelemnek, elsősorban a család szerepének átértékelését kell jelentenie az új Európában, az oktatás mellett a nevelés szerepének erősítését, hogy a gyermekeink a szakmai tudás mellett eligazodást is kapjanak egyre zavarosabb világunkban – talán kevesebb lenne a fizikai és lelki erőszak, a szenvedő vagy a sérült gyermek”.