Külpolitika

Kibővült az EP jogköre az emberi jogokat támogató források elosztásában

Kibővült az EP jogköre az emberi jogokat támogató források elosztásában

2011. 12. 01.

Az ún. Demokrácia és az Emberi Jogok Európai Eszközére (EIDHR) vonatkozó szabályozás tartalmi módosításán túl, a jelentésnek köszönhetően az Európai Parlament beleszólása jelentős mértékben megnövekedik az e célra fordított források tekintetében.

A tartalmi módosítás célja, hogy egy hatékonyabb, használhatóbb, koherensebb pénzügyi eszköze legyen az EU-nak az emberi jogok érvényesítése és a demokratikus intézményrendszer kiépítésének előmozdítása területén. Ezen pénzügyi eszközzel többek között támogatható a gyermekek jogaiért folytatott küzdelem, a kínzás és kegyetlen bánásmód elleni harc, és az emberi jogvédők védelme is. Az EIDHR haszonélvezői olyan civil szervezetek, amelyek harmadik országokban küzdenek az emberi jogokért sokszor a legmostohább körülmények között, és akiknek ezzel az eszközzel a gyakran diktatórikus kormányok tudta vagy beleegyezése nélkül is segíteni lehet.

Annak érdekében, hogy a fentebbi célokra fordított eurómilliók jó ügyeket szolgáljanak, megfelelő helyre és célra fordítsák őket, elengedhetetlen a döntések előkészítésébe a polgárokat közvetlenül képviselő Európai Parlament bevonása. Jogos igényként merült fel ezért, hogy a többéves keretterveket és stratégiát ne lehessen a Parlament együttdöntése nélkül meghozni. Ezért volt érthetetlen a Parlament számára a Bizottság és a Tanács részéről tapasztalt korábbi ellenállás.

A jelentés elfogadása jóváhagyja azt a kétéves tárgyalássorozatot követően megszületett kompromisszumot, melynek keretében a Parlament számára lehetőség nyílik az ellenőrzés gyakorlására e pénzügyi eszköz felett.