Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Kérdés az Európai Bizottsághoz a fiatalokat érintő munkanélküliségről

Kérdés az Európai Bizottsághoz a fiatalokat érintő munkanélküliségről

2013. 02. 27.

A Bizottság nevében Andor László biztos válaszolt a kérdésre, melynek teljes szövege alább olvasható:

"2012. december 5-én elfogadásra került a Barroso elnök által bejelentett, fiatalok foglalkoztatására vonatkozó csomag[1]A csomag a Bizottság által készített elemzést és stratégiát, valamint a „Több lehetőséget a fiataloknak" kezdeményezés[2]végrehajtására vonatkozó naprakész információkat tartalmazza, bemutatja egyrészt az uniós szintű intézkedéseket, másrészt 28 ország, elsősorban a 2012 februárjában kijelölt nyolc ország helyzetét az uniós források mobilizálását, illetve átprogramozását tekintetbe véve.

Az említett kezdeményezés keretében eddig mintegy 16 milliárd euró összegű uniós forrást különítettek el soron kívüli kiosztás vagy átcsoportosítás céljára, amelyből valószínűsíthetően legalább 780 000 fiatal és 55 000 kkv részesül majd[3]. Ezek az adatok a már végrehajtott átprogramozásra vonatkoznak, ezen kívül néhány további átprogramozási kérelem is érkezett nemrégiben, elsősorban Spanyolország és Olaszország részéről, amelyekről még nem született bizottsági döntés.

A Bizottság egyeztetett az érdekelt felekkel, többek között az Európai Ifjúsági Fórummal. A nemzeti szintű konzultációk a tagállamok hatáskörébe tartoztak. 2010–2011 folyamán széles körű konzultációk folytak a fiatalokkal a foglalkoztatásukat érintő kérdésekről, a döntéshozók és a fiatalok strukturált párbeszéd keretében egyeztettek, ennek eredményeit pedig a Bizottság beépítette a témával kapcsolatos tevékenységébe[4].

Az ifjúsági garanciát a Parlament megvitatta, majd januárban állásfoglalást fogadott el annak támogatásáról. A Tanács szintén megkezdte az ifjúsági garanciával kapcsolatos tárgyalásokat, hogy az erről szóló ajánlást 2013 februárjában el lehessen fogadni.

A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerével kapcsolatban a Bizottság jelenleg konzultál a szociális partnerekkel, az EUMSZ 154. cikkének megfelelően. A 2012. áprilisi nyilvános konzultáció során érkezett válaszok a Foglalkoztatási Főigazgatóság honlapján[5]érhetők el."

 


[1]    COM(2012) 727-728-729 végleges, 2012. december 5.

[2]    COM(2011) 933, 2011. december 20.

[3]    Ezek a legfrissebb számadatok, amelyek a tagállamok által ténylegesen végrehajtott átcsoportosításon alapulnak.

[4]    http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_hu.html

[5]    http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=hu&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes