Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Kérdés a Bizottsághoz Fiona Show ügyében

Kérdés a Bizottsághoz Fiona Show ügyében

2014. 07. 04.

Írásbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára
Tárgy:          Gyermek jogainak figyelmen kívül hagyása bírósági eljárás során

Fiona Shaw, magyar édesanya és francia édesapa gyermekének ügye a gyermek érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyása és az elfogatóparancs hibás alkalmazásának kategóriájába tartozik. A Franciaországban zajló bírósági eljárás során teljes egészében figyelmen kívül hagyták a kiskorú gyermek érdekeit, testi és lelki épségének megőrzését. Sérült a Magyarországon élő édesanya tisztességes eljáráshoz való joga, a hatóságok folyamatosan vétettek az eljárásban részt vevő édesanya jogai ellen:
–     A francia hatóságok nem vagy késedelemmel válaszolnak a hivatalos megkeresésekre;
–     bírósági idézések késedelmes kiküldése (a tárgyalás napján kézbesítik az idézést);
–     édesanya ellen kiadott európai elfogatóparancs visszavonása többéves késedelemmel történt, amely megakadályozta a Franciaországba történő utazását;
–     nem érvényesül a ne bis in idem elv; és
–     a hatóságok korlátozzák az édesanya és gyermeke közötti kapcsolattartást, aminek köszönhetően több mint három és fél éve nem tud érintkezni az édesanya gyermekével.
Mit tud tenni az Bizottság annak érdekében, hogy egy tagállam hatóságai minden esetben jóhiszeműen, a gyermek érdekeinek mindenkori figyelembe vételével járjanak el az egyes ügyekben? Mivel tudja elősegíteni az Bizottság, hogy Fiona Shaw ügye mihamarabb, a gyermek számára kielégítő módon rendeződjön?

Johannes Hahn válasza a Bizottság nevében
(4.7.2014) 

A Bizottság sajnálatosnak tartja az eset körülményeit, amelyet a visszatérési eljárás szakaszában vizsgált meg. Mindazonáltal hatásköre nem terjed ki arra, hogy helyettesítsen a nemzeti bíróság által egy egyedi esetben készített jogi értékelést a láthatási jogokra vonatkozóan. Amennyiben az édesanya nem találja kielégítőnek a gyermek láthatására vonatkozó jelenlegi megoldást, az illetékes bíróságnál kérelmezheti annak módosítását. A hatékony végrehajtás biztosítása érdekében az anya támogatást igényelhet az érintett tagállam központi hatóságaitól. Ezen túlmenően a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat platformot biztosít az ilyen hatóságoknak az ügyek során felmerülő nehézségek megoldására.
 
A Bizottság számára hasznosak a szóban forgó üggyel kapcsolatos információk, és azokat figyelembe fogja venni az uniós jog végrehajtásának nyomon követése során. A Bizottság nemrégiben elfogadta a szülői felelősségről szóló 2001/2003/EK rendeletre, illetve az iratkézbesítésről szóló 1393/2007/EK rendeletre vonatkozó értékelő jelentést. Az esetleges javításokról és azok mikéntjéről további konzultációkat követően fog döntést hozni. A szülői felelősséggel kapcsolatos szabályok esetleges hiányosságainak feltérképezését célzó nyilvános konzultáció már jelenleg is folyik.
 
Az európai elfogatóparancsot illetően a Schengeni Információs Rendszerről (SIS II) szóló 2007. évi határozat értelmében az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó SIS II figyelmeztető jelzést a kiadásától számítva legfeljebb három év elteltével törlik, kivéve, ha a jelzést kiadó tagállam továbbra is fenn kívánja azt tartani. Maga az európai elfogatóparancs vagy az annak alapjául szolgáló nemzeti elfogatóparancs kiadásának esetleges felülvizsgálata azonban a nemzeti jog hatálya alá tartozik. A felmerülő nehézségekkel elsősorban a szakértői ülések és a büntetőügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat ülései keretében foglalkoznak.