Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Kérdés a Bizottsághoz az ukrajnai helyzet kapcsán

2017. 06. 15.

Tíz néppárti magyar európai parlamenti képviselő, köztük Gál Kinga is írásbeli választ igénylő kérdést nyújtottak be a Bizottsághoz az ukrán belpolitikai helyzet kettős állampolgárságot érintő vonatkozásában. A kérdést és Federica Mogherini alelnök válaszát alább olvashatják.

 

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-002545/2017

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 130. cikke

Tárgy:         Belpolitikai helyzet Ukrajnában

Porosenko ukrán elnök sürgősségi eljárással törvénytervezetet nyújtott be a kettős állampolgárság büntetésére vonatkozóan. A Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta azt, így azoktól vennék el az ukrán állampolgárságot, akik önként vették fel egy másik ország állampolgárságát. A rendelet nem vonatkozik az Oroszország által megszállt Krím félszigeten élőkre, sem a donyecki és luhanszki lakosokra, akik orosz állampolgárságot kaptak. Ukrajna Alkotmánya egyetlen állampolgárságot ismer el, ugyanakkor jelenleg a törvények nem tiltják és nem szankcionálják a több állampolgárságot. Kivétel ez alól a Közszolgálati törvény 19. cikkelye, amely szerint nem jelölhetik hivatali pozícióba azokat, akik az ukránon kívül más ország állampolgárságával is rendelkeznek. Az Alkotmány 25. cikkelye kimondja, hogy senkinek nincs joga az állampolgárokat akaratukon kívül megfosztani állampolgárságuktól.  Így a beterjesztett törvénytervezet mindamellett, hogy több százezer polgárt fosztana meg ukrán állampolgárságától, alkotmányellenes.

A törvénytervezet nagy feszültséget keltett az amúgy is sok problémával küzdő ukrán társadalomban, nem időszerű egy háborús helyzetben és gazdasági krízisben lévő országban. A világban több mint 100 ország bevett gyakorlata, hogy állampolgárai több ország állampolgárai is lehetnek, így érthetetlen, hogy a jelenlegi helyzetben Ukrajnában miért akarják pont most „boszorkányüldözésre” felhasználni ezt a témát.

Megengedhető-e, hogy Ukrajnában több százezer ember váljon hontalanná akaratán kívül?

Hogyan tudná az EB a feszültségek enyhítése irányába befolyásolni az eseményeket?


 

E-002545/2017

Federica Mogherini alelnök válasza

a Bizottság nevében

(14.6.2017)

 

Az EU arra ösztönzi Ukrajnát – éppúgy, mint minden más partnerét –, hogy teljesítse nemzetközi kötelezettségvállalásait. Az EU továbbá arra is ösztönzi Ukrajnát, hogy a jogszabályok kidolgozása során folytasson széleskörű, átlátható és inkluzív konzultációt.

Az Európa Tanács által elfogadott, állampolgárságról szóló európai egyezmény, amelynek Ukrajna is tagja, kimondja, hogy minden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az állampolgárai. Kitér a követendő elvekre és szabályokra, beleértve az állampolgárság elvesztésére alapot szolgáltató tényezők felsorolását is. A szabályok nem lehetnek diszkriminatívak, és magukban kell foglalniuk a hontalanság esetei elkerülésének elvét.

Ukrajna alkotmányának 4. cikke értelmében Ukrajna az egyetlen állampolgárság elvét alkalmazza, és az állampolgárság megszerzésére és elvesztésére alapot szolgáltató tényezőket egyaránt jogszabályok határozzák meg. Az alkotmány 25. cikke értelmében az állampolgárok nem foszthatók meg állampolgárságuktól vagy állampolgárságuk megváltoztatásának jogától. Az állampolgárságról szóló törvény 19. cikke az ukrán állampolgárság elvesztésére alapot szolgáltató tényezők között sorolja fel azt, ha egy felnőtt személy önkéntesen megszerzi egy másik ország állampolgárságát. Ugyanakkor a jogszabály nem rendelkezik ezen rendelkezések végrehajtási mechanizmusáról. Az ukrán elnök által az ukrán Verhovna Rada elé terjesztett jogalkotási kezdeményezés még bizottsági szintű vizsgálat tárgyát képezi, és első olvasatban még nem hagyták jóvá.