Kisebbségvédelem

Kérdés a Bizottsághoz az ukrajnai kisebbségi nyelvhasználat kapcsán

2017. 02. 06.

Gál Kinga és a többi néppárti magyar képviselő közösen nyújtott be írásbeli választ igénylő kérdést a Bizottsághoz az ukrajnai kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform kapcsán. A kérdést és Johannes Hahn biztos válaszát alább olvashatják.

 

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-008633/2016

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 130. cikke

Andrea Bocskor (PPE), Kinga Gál (PPE), Csaba Sógor (PPE), Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), József Szájer (PPE), György Hölvényi (PPE), László Tőkés (PPE), Norbert Erdős (PPE), Ádám Kósa (PPE), András Gyürk (PPE), Andor Deli (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Tamás Deutsch (PPE) és Pál Csáky (PPE)

Tárgy:         A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

Ukrajnában folyamatban van az oktatási törvény azon cikkének a módosítása, amelyik az oktatás nyelvére vonatkozik. Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelven történő oktatása ellen irányuló törvénytervezetet. A törvénymódosítás szerint a nemzetiségi tanulóknak az ukrán nyelv mellett joguk lesz az anyanyelvi oktatáshoz – ám az nem garantált számukra –, és csak azokon a helyeken, ahol az adott nemzeti kisebbség egy tömbben él, és az iskola-előkészítő és általános középiskolai képzésre vonatkozik, vagyis a felsőoktatásból is kivezetik a nemzetiségek nyelvét.

Ukrajna az említett törvénymódosítással megsérti a nemzeti kisebbségekhez tartozó ukrán állampolgároknak az anyanyelvi oktatáshoz fűződő alkotmányos jogait, vagyis ez diszkriminatív és az adott nemzeti és nyelvi kisebbség akarata elleni fellépés.

Ezen tervezett intézkedés ellentmond a koppenhágai egyezmény 34. pontjának, az ENSZ nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata 4. cikkének 3. pontjának, valamint ellentétes az Európai Tanács 1201. számú ajánlásával, melynek betartására Ukrajna több nemzetközi egyezmény révén kötelezettséget vállalt.

A fent említett javaslat sérti Ukrajna nem ukrán nemzetiségű állampolgárainak alkotmányos és a szabadságjogait, megkérdőjelezi a kinyilvánított európai integrációs törekvések őszinteségét.

Hogyan értékeli az Európai Bizottság a vállalt kötelezettségek figyelmen kívül hagyását egy európai uniós integrációra törekevő társult ország esetében?

Milyen lépéseket tud tenni az Európai Bizottság a kisebbségi nyelvhasználat védelme érdekében az oktatás területén?


E-008633/2016

Johannes Hahn biztos válasza

a Bizottság nevében

(6.2.2017)

Ukrajna 2014 óta átfogó és ambiciózus reformprogramot hajt végre, amely az oktatási rendszerre is kiterjed. Ehhez szükséges, és már folyamatban van az iskolai hálózat, a tanterv és a minőségbiztosítási rendszer teljes átszervezése. Az új oktatási kerettörvény e reform alapdokumentuma lesz. A törvénytervezet túl van az első olvasaton. Az Oktatási Minisztérium ezzel összefüggésben egy munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata annak biztosítása, hogy az ukrán nyelv mint államnyelv előtérbe helyezése együtt járjon a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon jogának biztosításával, hogy anyanyelvükön tanulhassanak az oktatási rendszerben.

Ukrajna vállalta, hogy egyebek mellett alkotmányos keretével és nemzetközi kötelezettségeivel összhangban biztosítani fogja az emberi jogoknak, így a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartását. Ukrajnának az EU-val való politikai társulása és gazdasági integrációja értékalapon zajlik. Az Európai Bizottság szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat szoros figyelemmel kísérik Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését. A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait, ideértve a nyelvhasználathoz és az oktatáshoz fűződő jogaikat is, az emberi jogi párbeszéd és a Társulási Tanács keretében is megtárgyalták.