Kisebbségvédelem

Kárpátaljai delegációt fogadott a Kisebbségi Munkacsoport

Kárpátaljai delegációt fogadott a Kisebbségi Munkacsoport

2012. 02. 07.

Kovács Miklós KMKSZ elnök előadásában az ukrán választási rendszer kisebbségekre vonatkozó sajátosságait ismertette. A 150 ezres magyar kisebbség alacsony létszáma, valamint a választási törvény által előírt ötszázalékos küszöb nem teszi lehetővé a kisebbségi pártok bejutását a törvényhozásba, így csak egyéni képviselők által lehetséges a parlamenti képviselet. Ezért fontos egy olyan választási körzet kialakítása, amely magába foglalja az egy tömbben élő magyarságot. Ez a lehetőség több mint egy évtizeden keresztül biztosítva is volt. A nemrég elfogadott választási törvény azonban a legtöbb európai országtól eltérően semmiféle előírást sem tartalmaz a kisebbségeket magába foglaló körzetek kialakítására vonatkozóan. "A kárpátaljai magyar népcsoport számára tehát kiemelkedően fontos egy olyan választási körzet létrehozása, amelybe annak túlnyomó többsége beletartozik, s ezáltal esélyt kaphat olyan parlamenti képviselő megválasztására, aki a magyar nemzetiség érdekeit következetesen képviseli" – mondta el Kovács Miklós. A választási körzetek meghúzása májusig meg fog történni, ezért volt fontos a KMKSZ ezt megelőző brüsszeli látogatása.

Brenzovics László a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke felszólalásában a kisebbségi oktatás nehézségeire és a diplomák elismertetésének problémájára mutatott rá. Az ukrán állam gátolja a kisebbségi nyelven történő egyetemi felvételizés lehetőségét, s nem alakított ki egységes rendszert vagy automatizmust a külföldön szerzett diplomák, doktori fokozatok elismerésében sem, ez pedig jelentősen megnehezíti a kisebbségek továbbtanulását, akadémiai pályáját. "A kisebbségi közösség identitásának megőrzésében az egyik legfontosabb szegmens az anyanyelven való tanulás és továbbtanulás kérdése" – hangsúlyozta beszédében Brenzovics László.

Gál Kinga munkacsoporti alelnök, az ülés levezető elnöke, hozzászólásában hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a kisebbségi közösségek tagjai maguk mondhassák el problémáikat. Ennek szellemében a munkacsoport az elmúlt két és fél év során szívesen látott vendégül minden kisebbségi szervezetet, aki azzal kereste meg, hogy panaszait az EP-ben szeretné ismertetni. Hangjukat a munkacsoport segíti felerősíteni, és nyitott mindenfajta információ továbbítására a képviselők felé. A fideszes alelnök az Európa Tanács kisebbségi Keretegyezményének, valamint a Nyelvi Kartának betartását kérte számon Ukrajnától. "Örömömre szolgál, hogy a vendégek parlamenti látogatásuk alatt találkoznak a Parlament EU-Ukrajna delegációjának több vezető személyiségével, valamint az Európai Bizottság és az EU Külügyi Szolgálatának illetékeseivel" – mondta el Gál Kingaa munkacsoport néppárti alelnöke az ülést követően.