Kisebbségvédelem

Írásos hozzászólás az alapvető emberi jogokró szóló Ferrara jelentéshez

Írásos hozzászólás az alapvető emberi jogokró szóló Ferrara jelentéshez

2015. 09. 07.

Még manapság is az a helyzet, hogy olyan nemzeti kisebbségek élnek az EU határain belül, amelyeknek hátrányos megkülönböztetést és másodrangú állampolgárként való kezelést kell elszenvedniük.
A Kisebbségügyi Munkacsoport társelnökeként sajnálattal állapítom meg, hogy számos eset tárgyalása kimaradt ebből a jelentésből.
Külön is felhívnám a figyelmet a romániai és a szlovákiai magyar kisebbségek helyzetére.
 
A jelentés egy kifejezetten politikai jellegű dokumentum, amely az ‘alapvető emberi jogok’ leple alatt számos olyan kérdésben foglal állást, amely túlmutat az EU hatáskörén és igencsak vitatott az Unió állampolgárai között.
 
Mivel 2010-ben jómagam is jelentéstevője voltam a témának, ezért elismerem azt a rengeteg energiát, amit Ferrara asszony fektetett a dokumentum megalkotásába, ugyanakkor nem tudok egyetérteni a javaslatával.
 
A jelentés egy új jogállamisági mechanizmust javasol, amit nem látunk szükségesnek, mert létezik már olyan mechanizmus, amely vizsgálja a tagállamok alapvető jogi helyzetét.
 
Ahogy azt az elmúlt évek bizonyították, a baloldali frakciók az alapvető jogokat politikai érvényesülésre használják első sorban néppárti vezetésű tagállamok, mint Magyarország ellen. Hasonló módon használnának politikai célokra egy újabb jogállami mechanizmust is.