Külpolitika

Írásbeli kérdés az Európai Bizottsághoz az ukrán válság kezelése kapcsán

Írásbeli kérdés az Európai Bizottsághoz az ukrán válság kezelése kapcsán

2015. 10. 05.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-004129/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Andrea Bocskor (PPE), Kinga Gál (PPE), Pál Csáky (PPE), Norbert Erdős (PPE), Csaba Sógor (PPE), Tamás Deutsch (PPE), Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), György Hölvényi (PPE), András Gyürk (PPE), László Tőkés (PPE) és József Szájer (PPE)

Tárgy:   Ukrán válság

A Kelet-Ukrajnában zajló konfliktus következtében több mint hatezer ember veszítette életét. A civil lakosság nagy része kénytelen volt elhagyni otthonát, számuk meghaladja az egymilliót. Az országot humanitárius katasztrófa fenyegeti, a gazdaság – részben a katonai kiadások miatt– romokban hever. Az infláció, az adóterhek és közüzemi árak többszörösére emelésének következményeként elszegényedés vált jellemzővé. Megszüntették az iskolai és csökkentették az óvodai közétkeztetés támogatását, a szociális háló, az egészségügy finanszírozása akadozik. Az állam visszaállította a sorkötelezettséget és mozgósítást rendelt el, ami nemzetiségre való tekintet nélkül, minden katonakorú és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton átesett férfit érint (a mozgósítás a 25–60 év közötti férfiakat érinti), ami társadalmi feszültséget okoz.

A stabilizálódáshoz a teljes fegyverszünet megteremtése szükséges, de ezen túl azonnali reformok végrehajtása elengedhetetlen. Szükség van alkotmányos és bírói reformra, a költségvetés, a gazdaság működésének helyreállítására, decentralizációra és a szubszidiaritás elvének végrehajtására, a korrupció megszüntetésére, az emberi és állampolgári jogok teljes betartására, beleértve a kisebbségi és nyelvhasználati jogokat.
Hogyan segíti és ellenőrzi az Európai Bizottság a reformtervezetek végrehajtását?
Milyen segélyprogramot tervez a háborús övezetben élők és a kényszermigránsok életkörülményeinek rehabilitálására?

Van-e cselekvési terve a jogállamiság kritériumai betartásának ellenőrzésére, beleértve az emberi és kisebbségi jogok betartását?

…..

Federica Mogherini alelnök válasza
a Bizottság nevében
(5.10.2015)

 
 
Az EU bizonyítottnak látja, hogy Oroszország folyamatosan támogatja a szeparatistákat, ami megerősíti Oroszország felelősségét a kelet-ukrajnai helyzet destabilizálódásában.
 
Ukrajna – a demokratikus, biztonságos és prosperáló országra vágyó lakosságának igényeit szem előtt tartva – jelenleg széles körű és komplex reformfolyamaton megy keresztül.
 
Az Európai Unió Ukrajna reformtörekvéseinek támogatására példa nélküli intézkedéscsomagot léptetett életbe, amely keretében politikai támogatást, pénzügyi, technikai és gazdasági segítséget, valamint stratégiai tanácsadást nyújt az országnak. Az EU továbbra is szorosan együttműködik az ukrán hatóságokkal, hogy biztosítsa a társulási megállapodás keretében tett kötelezettségvállalások maradéktalan végrehajtását. Ebben a helyzetben az EU–Ukrajna társulási menetrend jelenti a társulási megállapodás végrehajtásának és ellenőrzésének legfőbb politikai eszközét.
 
Az EU ezenkívül – a nemzetközi erőfeszítésekhez csatlakozva – fokozta a kelet-ukrajnai konfliktusban érintett lakosságnak biztosított humanitárius segítségnyújtást. Az EU és a tagállamok humanitárius és helyreállítási támogatás formájában nyújtott jelenlegi közös pénzügyi hozzájárulása meghaladja a 243,43 millió EUR-t, amelyből 31,1 millió EUR az Unió 2015. évi humanitárius költségvetésből származik. A Bizottság vizsgálja, hogy milyen más módokon járulhat hozzá még nagyobb mértékben a nemzetközi segítségnyújtási művelethez.
 
A jogállamiság tiszteletben tartásáról és az emberi jogok ukrajnai helyzetéről folyamatosan több szinten – többek között az EU–Ukrajna szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel foglalkozó albizottság keretében – is tárgyalások folynak az ukrajnai hatóságokkal.