Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügy (2004-2019)

Írásbeli kérdés az Európai Bizottsághoz a Tobin-ügy kapcsán

Írásbeli kérdés az Európai Bizottsághoz a Tobin-ügy kapcsán

2013. 03. 25.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-000388/2013

Tárgy: Hiányosság a szabadság, biztonság és jog térségének működésében

2000 áprilisában Francis Ciaran Tobin két kisgyermek életét követelő autóbalesetet okozott a magyarországi Leányfalun. Tobin, mivel időközben megszűnt a magyarországi munkaviszonya, 2000 novemberében hazatért Írországba. A magyar bíróság 2002 novemberében távollétében 18 hónap szabadságvesztésre ítélte az ír férfit. Magyarország kérte Francis Tobin kiadatását a dublini hatóságoktól, akik jogszabályi hivatkozások miatt ezt megtagadták.

A magyar közvélemény elégedetlen a helyzet megoldatlanságával. Ez nem tesz jót a jog és az igazságosság érvényesülésén alapuló térség megítélésének, illetve csalódást kelt az Unió közösségi politikájával kapcsolatban. A magyar közvélemény és a hatóságok számára nem az a fontos, hogy Francis Tobin Magyarországon töltse le büntetését, hanem hogy egyáltalán letölti-e. Hiszen elfogadhatatlan, hogy jogi kiskapuk lehetővé tegyék az elkövető számára, hogy büntetlenül élje mindennapjait.

Ezek fényében kérdezném a Bizottságot, hogyan tervez közbenjárni a Tobin-ügyben, különös tekintettel a most kezdődő ír elnökségre az elnökségi ideje alatt? Milyen lépéseket szándékozik tenni az ügy nemcsak jogszerű, hanem igazságot is szolgáltató lezárásában, bizonyítva ezzel elköteleződését a jog és az igazságosság érvényesülésén alapuló térség további építésében?

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében (25.3.2013)

A Bizottság osztozik az említett tragikus balesetben elhunyt gyermekek szüleinek gyászában. Nagyra tartja továbbá a jog érvényesülésén alapuló európai térség tiszteletét.

Miután a Bizottság az ügyről tudomást szerzett, azonnal lépéseket tett annak megoldására. 2012 júliusában hivatalos ülést tartott a magyar és az ír igazságügyi minisztériummal. A Bizottság kezdeményezésére az ügy 2012 októberében az Igazságügyi Tanács elé került, amely megerősítette, hogy nincs mód további lépésekre.

Az ügy rendezéséhez alkalmazható uniós eszközöket az érintett tagállam nem kellő időben vagy egyáltalán nem hajtotta végre. Az Igazságügyi Tanács 2012. októberi ülésén a Bizottság hangsúlyozta az elítélt személyek átszállításáról szóló kerethatározat valamennyi tagállam általi gyors végrehajtásának fontosságát a kölcsönös elismerésre vonatkozó meglévő uniós eszközök működésének biztosítása érdekében. A határok nem jelenthetnek akadályt a büntetőeljárások lebonyolításában és az ítéletek végrehajtásában. A Bizottság 2013 közepén jelentést tesz közzé arról, hogy milyen szakaszban tart a fenti kerethatározat végrehajtása.

A Bizottság megérti, hogy miután az Ír Legfelsőbb Bíróság az ügyben véglegesnek tekintendő döntést hozott, Írországban valamennyi jogi eljárást kimerítettek. Ennélfogva az igazságszolgáltatás és az ítéletek függetlenségének alapvető tiszteletben tartására tekintettel a Bizottság az ügyben nem rendelkezik további hatáskörrel.