Kisebbségvédelem

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz az ungvári magyarellenes tüntetés kapcsán

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz az ungvári magyarellenes tüntetés kapcsán

2016. 05. 20.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-002408/2016/változat1
a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő)

az eljárási szabályzat 130. cikke
Andrea Bocskor (PPE), Kinga Gál (PPE) és Ildikó Gáll-Pelcz (PPE)

Tárgy: VP/HR – Szélsőséges ukrán nacionalisták magyarellenes tüntetése Ungváron

2016. március 13-án Ungváron, Ukrajna legnyugatibb, Magyarországgal és három másik Európai Uniós országgal határos megyéjében, szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek aktivistái élesen magyarellenes, a magyar etnikum kipusztítására buzdító jelszavakat hangoztatva tartottak fáklyás felvonulást.

Úgy vélem, hogy ezen megmozdulás, amellett, hogy megsértette a magyar nemzetiségűek becsületét és méltóságát, félelemkeltő, a nemzetiségek közötti békés együttélést és a nyugalom megbontását célozta, ellentétes Ukrajna Alkotmányával, valamint az ország nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeivel. Egy demokratikusan működő társadalomban ilyen jellegű megmozdulások nem megengedettek és hátráltatják Ukrajna Európai Unióhoz való közeledését.

Figyelembe véve, hogy Ukrajna keleti régióban milyen helyzet uralkodik, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az országban rend és nyugalom uralkodjon.

Figyelemmel kíséri-e a Főképviselő az ilyen jellegű megmozdulásokat és milyen lépéseket tesz azok megelőzése érdekében?

Van-e cselekvési terve az emberi- és kisebbségi jogokat érintő jogszabályok betartásának ellenőrzésére a társult országokkal?

……….
HU
E-002408/2016
Federica Mogherini alelnök válasza
a Bizottság nevében
(20.5.2016)

 
 
Az emberi jogok és alapvető szabadságok – ideértve a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait – alapvető elemeit képezik az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásnak. A társulási megállapodást, valamint a kapcsolódó társulási ütemtervet – amely az együttműködés konkrét prioritási területeit határozza meg a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartásának biztosításához – az EU szorosan figyelemmel követi.

A kijevi uniós delegációt Vaszil Brenzovics, a magyar kisebbséget képviselő parlamenti képviselő tájékoztatta az Ungváron márciusban történt aggasztó eseményekről és a feljelentés megtételéről. Ezt a kérdést az ukrán hatóságokkal fennálló kétoldalú kapcsolatokon keresztül nyomon fogjuk követni, ideértve az EU–Ukrajna emberi jogi párbeszéd 2016. júniusára tervezett következő ülését is.