Kisebbségvédelem

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a többnyelvűség támogatása kapcsán

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a többnyelvűség támogatása kapcsán

2016. 06. 22.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-003503/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Andrea Bocskor (PPE) és Kinga Gál (PPE)

Tárgy: Többnyelvűség, valamint a kisebbségi nyelvek tanulásának és tanításának támogatása

Az Erasmus+ program célja a nyelvi sokféleség – többek között a regionális és kisebbségi nyelvek – támogatása Európában. Szinte valamennyi regionális és kisebbségi nyelvi közösség számára nehézséget jelent nyelvei fennmaradásának és fejlesztésének biztosítása. Az Erasmus+ programnak minden diákot támogatnia kell, függetlenül attól, hogy a diákok a többségi vagy nemzeti kisebbségi közösséghez tartoznak-e.

A többnyelvűség, illetve a nagy európai nyelvek tanulásának és tanításának támogatása mellett támogatni kell azt is, ha a nemzeti többséghez tartozók és a szomszédos országokban élők kisebbségi és regionális nyelveket tanulnak. Ez hozzájárulna a készségek és a foglalkoztathatóság fellendítéséhez. A nyelvi mobilitás nemcsak azt jelenti, hogy a kisebbségi közösséghez tartozók megtanulják a többségi közösséghez tartozók nyelvét, hanem fordítva is, lehetővé téve a többségi közösséghez tartozók számára, hogy szorosabb kapcsolatokat ápoljanak a kisebbségi nyelvi közösségekkel és jobban megértsék kultúrájukat.

Hogyan támogatja az Erasmus+ program egy adott ország kisebbségi közösségei által használt nyelvek tanulását és tanítását? Milyen alprogramok irányulnak a nemzeti kisebbségi közösségek által használt nyelvek tanulásának támogatására? Léteznek-e határokon átnyúló kezdeményezések? Az Erasmus+ programon kívül milyen más uniós programok támogatják a regionális és kisebbségi nyelvek előmozdítását?

……
HU
E-003503/2016
Navracsics Tibor biztos válasza
a Bizottság nevében
(22.6.2016)

 
 
Az Erasmus+ program valamennyi nyelv tanulását támogatja, függetlenül attól, hogy hányan beszélik az adott nyelvet. A programon belül a nyelvtanulás előmozdítása egységes módon történik, vagyis nincs külön olyan alprogram, amely általánosságban az összes nyelvre, és külön olyan, amely kifejezetten a kisebbségi nyelvek tanulásának és tanításának támogatására irányulna. Jellegénél fogva az Erasmus+ által támogatott minden tevékenység és projekt transznacionális.
 
Az Erasmus+ program a mobilitási projektekben résztvevők nyelvi tudásának fejlesztését támogatja az online nyelvi támogatáson (OLS) keresztül. Az online nyelvi támogatáson keresztül nem elérhető nyelvek esetében a nyelvi támogatás vagy vissza nem térítendő szervezeti támogatásokon vagy különleges, vissza nem térítendő nyelvi támogatásokon keresztül történik (az előbbit felsőoktatási hallgatók, az utóbbit pedig az európai önkéntes ifjúsági szolgálatban, valamint szakoktatásban és szakképzésben résztvevők kaphatják).
 
A kisebb nyelvek használatát és tanulását előmozdítani kívánó projektekhez támogatás igényelhető az Erasmus+ stratégiai partnerségekre vonatkozó programjából, amely lehetővé teszi az oktatási, képzési és ifjúsági területen, valamint a különböző gazdasági és társadalmi ágazatokban tevékenykedő szervezetek és intézmények számára innovatív tanítási és tanulási gyakorlatok kidolgozását, átadását és meghonosítását, valamint a tapasztalatcserét.
 
A regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélő közösségek a Horizont 2020 kezdeményezés, valamint az európai strukturális és beruházási alapok keretein belül is igényelhetnek pénzügyi támogatást. A határokon átnyúló tevékenységek finanszírozhatóak az európai területi együttműködés/Interreg-programok révén, feltéve, hogy a kérdéses régiót lefedő programon belül a nyelv/kultúra releváns témának minősül. Az Interreg Nord program például számos érdekfeszítő, a kétnyelvűségre és a lapp nyelv felélesztésére vonatkozó projektet finanszírozott.