Hírek

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a tehetséggondozás uniós támogatása kapcsán

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a tehetséggondozás uniós támogatása kapcsán

2016. 06. 09.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-003504/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke

Andrea Bocskor (PPE) és Kinga Gál (PPE)

Tárgy: Tehetséggondozás támogatása az EU-ban

Az iskolai tehetséggondozás célja, hogy az egyes tanulók tehetségét, különleges képességeit felismerve plusz erőfeszítéseket fejtsen ki a pedagógiai munka során, hogy a tanulók képességeit tovább fejlesszék, elmélyítsék.

Az iskolai tehetséggondozás leggyakrabban tantárgyakra, tudományágakra fókuszál. A tehetséges tanulók tanulmányi teljesítményét – tehát a tehetséggondozás hatékonyságát, eredményességét – a különböző iskolákba, egyetemekre történő felvétel arányai és a tantárgyi tanulmányi versenyeken elért sikerek alapján lehet lemérni.

Fontos, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is segítsék a tehetséggondozási programokat, és hozzanak létre olyan innovatív és rugalmas támogatásokat az oktatás területén, melyekkel támogatják és motiválják a jövő fiataljait, és hozzájárulnak a tehetséggondozással foglalkozó intézmények munkájához.

Hogyan támogatja és segíti az Európai Bizottság a fiatal tehetségeket Európában? Mely konkrét források alkalmasak a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákok iskolai és iskolán kívüli támogatására? Hogyan segíti az EB a pedagógusok és iskolák munkáját a tehetséggondozás terén? Figyelemmel kíséri-e az EU a tagországok tehetséggondozási programjait?

……..
 

HU
E-003504/2016
Navracsics Tibor biztos válasza
a Bizottság nevében
(9.6.2016)

 
 

A Bizottság – az oktatási politikát illető tagállami hatáskörök maradéktalan tiszteletben tartása mellett – fellépései révén ösztönzi, támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit az oktatás területén. A Bizottság közös érdekű témákra vonatkozó szakpolitikai együttműködés és finanszírozási programok révén támogatja és kiegészíti az arra irányuló tagállami erőfeszítéseket, hogy az oktatási rendszerek minden tanuló (köztük a tehetséges tanulók) számára színvonalasabbá váljanak. A tagállamokkal megvalósuló szakpolitikai együttműködés a közelmúltban az inkluzív oktatásra összpontosult, amelynek célja, hogy valamennyi tanuló számára biztosítsa képessége teljes mértékű kiaknázásának lehetőségét.
 
Az Erasmus+ program az oktatás területét mobilitási cselekvésekkel, együttműködési projektekkel és stratégiai partnerségekkel támogatja. Az iskolán belüli és kívüli tehetségfejlesztési projektek – ideértve a tanári segítséget – jogosultak az Erasmus+ keretében való finanszírozásra. Az Erasmus+ egyik specifikus része olyan ifjúsági projektekkel foglalkozik, amelyek célja a rejtett vagy kiaknázatlan tehetségek kibontakoztatása a fiatalok körében.
 
Más finanszírozási eszközök, így az Európai Szociális Alap, az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy az EU kutatási és innovációs keretprogramja a tehetségfejlesztő projektek finanszírozására is lehetőséget nyújtanak. Ezen túlmenően a Fiatal Tudósok Európai Versenye a természettudományok terén tehetséges, 14-20 év közötti fiatalokra irányul: keretében a tagállamok országos természettudományi versenyeinek győztesei mérhetik össze egymással tudásukat.