Kisebbségvédelem

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a székely történelmi régió kapcsán

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a székely történelmi régió kapcsán

2016. 04. 27.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-001649/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Kinga Gál (PPE)

Tárgy:   Történelmi régiók mint turisztikai desztináció

A hivatalos jogi és közigazgatási egységek mellett a történelmi régiók turisztikailag jól definiálható egységek, meghatározó részei egy országnak nemcsak földrajzi szempontból, hanem azon kulturális elemeik és értékeik által is, amelyek hozzájárulnak egy ország sokszínűségéhez, kulturális gazdagságához. Ezen régiók turisztikai desztinációként nagy súllyal bírhatnak az ország népszerűsítésében úgy belföldön, mint külföldön.

Romániában hivatalos bejegyzésre került a Bukovina régiót népszerűsítő turisztikai egyesület (http://www.bucovinaturism.ro/). Ugyanakkor egy, a székelyföldi turizmust népszerűsítő turisztikai egyesület bejegyzését a Hargita Megyei Törvényszék elutasította arra hivatkozva, hogy a Székelyföld hivatalosan nem létezik, nem egy közigazgatási egység a román jogrendben, ezért turisztikai úti célként nem lehet népszerűsíteni – pedig ez eddig nem is volt feltétele annak, hogy egy turisztikai desztinációt népszerűsítő egyesületet bejegyezzenek.

Mivel ez utóbbi régiót alkotó három megye többségében magyar lakosságú, a Székelyföld turisztikai úti célként való népszerűsítésére irányuló kezdeményezés visszautasítása a diszkrimináció nyilvánvaló példája.

A Bizottság szerint elfogadható-e, hogy egyazon országban ilyen megkülönböztetés érje a különböző régiókat a lakossági összetétel függvényében?

E-001649/2016
Elżbieta Bieńkowska biztos válasza
a Bizottság nevében
(27.4.2016)

 
 
A Bizottságnak nem áll rendelkezésére elegendő információ ahhoz, hogy kivizsgálhassa a felvetett problémát, és ezért nincs abban a pozícióban, hogy válaszolni tudjon a kérdésre.
 
Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) szerint az Unió a turizmus területén a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések megtételére rendelkezik hatáskörrel.
 
A turisztikai fejlesztések szervezését és összehangolását szabályozó nemzeti turisztikai jogszabályok megalkotása a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezenfelül a regionális és helyi szintű marketingért és turisztikai fejlesztéséért a megyei és helyi tanácsok felelősek, a turizmus fejlesztéséről szóló nemzeti stratégia szerint.