Hírek

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a migrációs kiadások uniós finanszírozása kapcsán

Írásbeli kérdés a Bizottsághoz a migrációs kiadások uniós finanszírozása kapcsán

2015. 11. 25.

Írásbeli választ igénylő kérdés: E-012085/2015
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Kinga Gál (PPE)

Tárgy: A migrációs probléma uniós finanszírozása

Az Európai Bizottság augusztus 10-i közleménye szerint megközelítőleg 2,4 milliárd eurót hagyott jóvá a migráció kezelésére a 2014-2020-as időszakra a nagy migrációs áramlásnak kitett uniós tagállamok részére. A jóváhagyott összegek elosztása ugyanakkor nem ad megfelelő választ a jelenlegi kihívásokra. Így Magyarország aránytalanul kevés támogatáshoz jut annak ellenére, hogy az EU-ban Németország után itt nyújtják be a legtöbb menedékkérelmet, uniós szinten pedig a lakossági arányhoz mérten a legtöbb az egy főre jutó menedékkérők száma.

A megítélt támogatás mértéke messze nem veszi figyelembe a Magyarországot érő kihívásokat, hiszen Magyarországon naponta 1500 illegális bevándorló lépi át a határt, az idén érkezett migránsok száma már meghaladja a 100 000 főt.

Milyen adatok, számarányok alapján kerültek a támogatási összegek meghatározásra?

Miért nem tükrözi a fenti számok realitását a támogatások szétosztása?

A jóváhagyott támogatás aránya miért nem veszi figyelembe a drasztikusan megnőtt 2015-ös migrációs hullámot? Hiszen a 2015-ös adatok alapján jelentősen megváltozott a bevándorlók aránya a különböző tagállamokban, így Magyarország kitettsége sokkolóan megnőtt.

Tervezi-e a Bizottság a megítélt források felülvizsgálatát a valós menekültügyi helyzetnek megfelelően?

…..

E-012085/2015
Dimitrisz Avramopulosz biztos válasza
a Bizottság nevében

(25.11.2015)

A 2,4 milliárd euró elosztásának alapját alapvetően az érintett tagállamok számára a jogalapokban, azaz a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapban (516/2014/EU) és a Belső Biztonsági Alapban (513/2014/EU és 515/2014/EU) elkülönített alapösszegek képezik. Az összegek kiszámítása világos módszertan alapján, az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való egyeztetést követően történt. A fent említett rendeletek 2014 áprilisában kerültek elfogadásra, a számításokat pedig a 2010–2013 közötti adatok alapján végezték el.
 
Mindazonáltal a migrációs nyomás miatti szükséghelyzettel szembesülő tagállamok további forrásokat kérelmezhetnek szükséghelyzeti segély formájában. Ez a kiegészítő finanszírozás figyelembe veszi, hogy a migránsok száma 2015-ben drámai mértékben emelkedett. A Bizottság teljes mértékben elismeri, hogy Magyarország migrációs nyomással szembesül. Az alapösszegen felül a Bizottság eddig 5,2 millió eurót ítélt meg Magyarország számára a menedékkérők fogadására rendelkezésre álló kapacitások növelésére és 1,49 millió eurót az irreguláris migráció kezelésére.
 
A Bizottságnak nem áll módjában felülvizsgálni az említett alap-jogiaktusok hatálya alá tartozó alapösszegeket.